De basis: eindtermen en ontwikkelingsdoelen

De basis om in onderwijs te werken aan EHBO en levensreddende handelingen zijn de leergebiedgebonden, leergebiedoverschrijdende, vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen en de ontwikkelingsdoelen. Die maken het mogelijk om vanaf de kleuterklas tot in het laatste jaar van het secundair onderwijs te werken aan de kennis, vaardigheden en attitudes die je leerlingen nodig hebben om mensenlevens te redden. Als school kan je zelf invullen hoe je daaraan werkt en met wie je samenwerkt. Je kan daarvoor een beroep doen op diensten en organisaties binnen en buiten het onderwijsveld.

Van lichamelijke opvoeding tot Nederlands

EHBO tijdens de turnles, maar ook in de les Nederlands? Ja, het kan. De eindtermen en ontwikkelingsdoelen bieden zowel expliciete als impliciete aanknopingspunten om in uiteenlopende vakken met EHBO en levensreddende handelingen aan de slag te gaan.

pdf bestandOverzicht eindtermen en ontwikkelingsdoelen (pdf, 18 p.) (128 kB)

Federale wetgeving

Naast de eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn onderwijsinstellingen onderworpen aan het koninklijk besluit van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden. Elke werkgever, dus elk bestuur, is onder meer verplicht om te zorgen voor bevoegde personen opgeleid voor eerste hulp. Meer informatie vind je op de website van de federale overheid.