Begeleiding bij aankoop en onderhoud van een AED-toestel: hartstarter

Verschillende partners helpen scholen voor de aankoop en eventueel het onderhoud van een 'hartstarter' (AED-toestel).

De vzw HeartSaver zorgt voor budget via crowdfunding.
Meer informatie: HeartSaver vzw – Heart-saver AED fundraising schoolprojecten

Hou rekening met de principes van zorgvuldig bestuur bij het verzamelen van fondsen via sponsoring:

  • Je schoolbestuur kan een eigen beleid voeren rond reclame en sponsoring.
  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van je school. Bepaalde bedrijven en sectoren zijn van sponsoring uitgesloten.
  • Overleg de principes van je beleid in de schoolraad en neem die op in je schoolreglement.
  • Je schoolbestuur mag geen publiciteit maken voor één enkele verdeler als er concurrenten zijn die dezelfde of gelijkaardige producten of diensten verkopen en als je school geen enkele contractuele band heeft met de verdeler.
  • Je mag geen sponsor vermelden in de buitenwereld of aan de straatkant van je schoolgebouw. Dat zou ongeoorloofde reclame zijn.

De Commissie Zorgvuldig Bestuur formuleerde op 11 maart 2019 een advies:

pdf bestandSponsorborden bij hartstarters - advies Commissie Zorvuldig Bestuur (pdf, 5 p.) (637 kB)


Extra informatie

Verwante pagina's