Onderwijspartners: ondersteuning binnen het onderwijsveld

Voor de praktische organisatie van een cursus EHBO of levensreddende handelingen kan je als school een beroep doen op partners binnen het onderwijs.

Pedagogische begeleidingsdiensten

De pedagogische begeleidingsdiensten kunnen de EHBO-vraag van een school opnemen en eventueel verduidelijken of helpen plaatsen binnen het totale schoolbeleid of het gezondheidsbeleid. Zo nodig gaan ze mee op zoek naar externe partners.

Contactgegevens

Naar boven

Centra voor leerlingenbegeleiding

De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) helpen niet concreet bij de organisatie van een cursus EHBO. Ze kunnen je wel gegevens bezorgen die van belang zijn voor de organisatie van een cursus, en ze kunnen je wijzen op bijzondere behoeften van leerlingen.

Neem contact op met je CLB voor meer informatie.

Naar boven

 

Deelname-attest (bij)scholing EHBO/reanimatie