Onderzoek en cijfers over kleuterparticipatie

Kleuterparticipatierapporten voor scholen

Scholen ontvangen een overzicht van de aanwezigheden van hun kleuters per geboortejaar via Mijn Onderwijs.

Omgevingsanalyse kleuterparticipatie

De kleutercoƶrdinator kan, op verzoek, cijfermateriaal bezorgen om samen met de lokale actoren de situatie op het vlak van kleuterparticipatie te analyseren.

Onderzoek naar kleuterparticipatie: eindrapport

De deelname van kleuters aan het Vlaamse onderwijs is hoog, maar bepaalde groepen participeren minder. Dat blijkt uit een onderzoek van de overheid naar kleuterparticipatie uit 2016.

De kleuterschool en kinderen uit gezinnen in armoede | onderzoeksrapport UGent
Kleuterparticipatie in jouw school: gegevens Dataloep

Jouw school kan de aanwezigheden van haar kleuters in de meest recente schooljaren raadplegen via Dataloep op Mijn Onderwijs. Je vindt er cijfergegevens over de niet-leerplichtige kleuters die op 30 juni van een schooljaar in de school zijn ingeschreven. Welke cijfergegevens?

  • Gemiddelde kleuterparticipatie
  • Per leeftijd
  • Hoeveel kleuters zijn voldoende aanwezig om hun schooltoelage te behouden?
  • Hoeveel 5-jarigen zijn voldoende aanwezig voor rechtstreekse toelating tot het gewoon lager onderwijs?
Onderwijsinspectie: onderzoek naar kleuterparticipatie