Samen tegen schooluitval

10,4% van de Vlaamse jongeren verliet de school vroegtijdig in het schooljaar 2015-2016. In Antwerpen en Brussel loopt dat percentage op tot bijna 20%. De meeste centrumsteden zoals Genk, Mechelen en Gent, scoren ook hoog boven het Vlaamse gemiddelde.

Vroegtijdige schoolverlaters betreden de arbeidsmarkt in een zeer kwetsbare startpositie. Zowel voor de jongere, zijn omgeving als de maatschappij is het heel belangrijk om de schoolbanken te verlaten met een diploma of andere kwalificatie.

""

Lokale actoren uit de domeinen onderwijs, werk en welzijn werken in provinciale netwerken samen aan een beleid rond spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten.

Wil je als onderwijsprofessional schooluitval tegengaan? Laat je inspireren op 1 van de start- en actiedagen van de netwerken Samen tegen Schooluitval of hun partners: