STEM-platform en -stuurgroep

Om de uitwerking, de opvolging en de uitvoering van het STEM-actieplan te garanderen, richtte de Vlaamse Regering het STEM-platform en de STEM-stuurgroep op.  

Taken

Het STEM-platform is een onafhankelijke groep experten die de Vlaamse Regering adviseert over het STEM-actieplan en prioriteiten voorstelt. De Vlaamse Regering stelt de leden aan. Zij zetten hun kennis, ervaring en netwerk in om via het STEM-platform de beoogde doelstellingen uit het actieplan te bereiken.

De STEM-stuurgroep zet het advies van het STEM-platform om in concrete initiatieven en beslissingen.

Leden

STEM-platform

Françoise Chombar (voorzitter) Gedelegeerd bestuurder Melexis
Guy Tegenbos (ondervoorzitter)

Senior journalist en columnist De Standaard

Ir. Leen Dezillie

Directeur Vervolmakingscentrum voor Lassers (VCL)

Dirk Fransaer

Gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Instelling Technologisch Onderzoek (VITO)

Ing. Paul Bertels Business development manager Arkite NV, management consultant - business development Grant Thornton, performance consultant Norsu bvba
Wim Dehaene Professor, gewoon hoogleraar, KULeuven
Martine Taeymans Directeur Marketing en Communicatie Voka 
Jeroen De Rijcker Directeur Janssen Campus Office
Fons Leroy Spreker - Arbeidsmarktdeskundige Ex CEO VDAB
Dr. Hetty Helsmoortel Postdoctoraal kankeronderzoeker UGent, wetenschapscommunicator
Martine Tempels Senior Vice-President Telenet Mechelen
Rita Dunon Onderwijsadviseur
Ismaël Ben-Al-Lal Projectmanager iLumen
Frank Beckx Gedelegeerd bestuurder Essenscia Vlaanderen
Sabine Poleyn Coördinator  techniekacademies West-Vlaanderen - wetenschapscommunicatie Vives Hogeschool
Mieke Vermeiren Chief Expert Flanders Region
Wim Vancauwenberghe Directeur BEMAS - Belgian Maintenance Association
Michael Verbeeck Stafmedewerker STEM

STEM-stuurgroep

  • Vertegenwoordigers van de betrokken ministers
  • Vertegenwoordigers van het Departement Onderwijs en Vorming
  • Vertegenwoordigers van het Departement Werk en Sociale Economie
  • Vertegenwoordigers van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
  • Leden van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)
  • Leden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen vzw (SERV)
  • Leden van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI)

Adviezen

Contact

Michael Verbeeck, stafmedewerker STEM-platform