Toetsen voor scholen

Screeningsinstrument Aanvang Lager Onderwijs Taalvaardigheid

Peil naar de taalvaardigheid Nederlands van je leerlingen bij de start van het 1ste leerjaar met het Screeningsinstrument Aanvang Lager Onderwijs Taalvaardigheid (SALTO) .

Leerlingvolgsysteem voor kleuters en voor het lager onderwijs

Ga op regelmatige tijdstippen de vorderingsniveaus van je kleuters en je leerlingen in het lager onderwijs na met het leerlingvolgsysteem.

Paralleltoetsen van peilingen

Ga na in welke mate je met je leerlingen bepaalde eindtermen of ontwikkelingsdoelen bereikt met de paralleltoetsen van peilingen.

Toolkits breed evalueren competenties Nederlands

De toolkit breed evalueren is een wegwijzer over breed evalueren van competenties Nederlands voor leerkrachten, zorgcoƶrdinatoren en scholen.

Toolkit gevalideerde toetsen basisonderwijs

De toolkit bestaat uit gevalideerde toetsen voor het basisonderwijs: interdiocesane proeven, OVSG-toetsen en paralleltoetsen. Scholen kiezen vrij welke toetsen ze gebruiken om te werken aan hun kwaliteitsbeleid. Als scholen andere gevalideerde toetsen willen gebruiken, die dezelfde informatie aanleveren, is dat ook mogelijk.