Evaluatie van het ondersteuningsmodel specifieke onderwijsbehoeften

In het schooljaar 2017-2018 ging een nieuw ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften van start in scholen van het gewoon basis- en secundair onderwijs en in centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs. 

Onafhankelijke evaluatie

Door het Vlaams Parlement is decretaal vastgelegd dat een onafhankelijke commissie van experts de introductie van het nieuwe ondersteuningsmodel zou evalueren.

De commissie-Struyf voerde de opdracht uit. De evaluatie kadert in een bredere, nog lopende oefening van monitoring en evaluatie van het M-decreet.

Rapport

pdf bestandEvaluatie nieuw ondersteuningsmodel: rapport 30 september 2019 (pdf, 182 p.) (1.61 MB)

Bronnen

De commissie-Struyf formuleerde haar conclusies en beleidsaanbevelingen op basis van een analyse van de informatie over het nieuwe ondersteuningsmodel in de beschikbare bronnen uit actuele monitoring- en onderzoeksactiviteiten.

Voor sommige bronnen gaat het om voorlopige resultaten van nog lopend onderzoek die de onderzoekers aan de commissie presenteerden. 
 

Over aspecten van de implementatie van het nieuwe ondersteuningsmodel

Over de context van de implementatie van het nieuwe ondersteuningsmodel


Over de situatie vóór de introductie van het nieuwe ondersteuningsmodel