Domein beeldende en audiovisuele kunsten

 • 1ste graad
  • 1ste graad beeldende en audiovisuele kunsten
 • 2de graad
  • Audiovisueel atelier
  • Beeldatelier
 • 3de graad
  • Architectuuratelier
  • Audiovisueel atelier
  • Beeldatelier
  • Beeldverhaalatelier
  • Digitaal beeldatelier
  • Initiatieatelier
  • Textielatelier
 • 4de graad
  • Beeldend Kunstenaar, optie beeldende en audiovisuele kunsten
  • Beeldend Kunstenaar, optie beeldhouwen en ruimtelijke kunst
  • Beeldend Kunstenaar, optie cross-over-project
  • Beeldend Kunstenaar, optie digitale beeldende kunst
  • Beeldend Kunstenaar, optie glasschilderkunst
  • Beeldend Kunstenaar, optie grafiekkunst
  • Beeldend Kunstenaar, optie interactieve media
  • Beeldend Kunstenaar, optie keramiek
  • Beeldend Kunstenaar, optie levend model
  • Beeldend Kunstenaar, optie projectatelier
  • Beeldend Kunstenaar, optie schilderkunst
  • Beeldend Kunstenaar, optie tekenkunst
  • Beeldend Kunstenaar, optie textiele kunst
  • Cineast, optie animatiefilm
  • Cineast, optie video- en filmkunst
  • Fotograaf, optie fotokunst
  • Juweelontwerper/Goudsmid, optie juweelontwerp/edelmetaal
  • Kantwerker, optie kantwerk
  • Ontwerper, optie architecturaal ontwerp
  • Ontwerper, optie grafisch ontwerp en illustratie
  • Ontwerper, optie interieurontwerp
  • Ontwerper, optie kunstambacht: boekkunst (boekbinden)
  • Ontwerper, optie kunstambacht: glas-in-lood
  • Ontwerper, optie kunstambacht: glaskunst
  • Ontwerper, optie kunstambacht: hout-meubel
  • Ontwerper, optie kunstambacht: mozaïek
  • Ontwerper, optie kunstambacht: papier
  • Ontwerper, optie kunstambacht: polychromie
  • Ontwerper, optie kunstambacht: schilderen-fresco's
  • Ontwerper, optie kunstambacht: steen-beeld
  • Ontwerper, optie kunstambacht: textiel
  • Ontwerper, optie modeontwerp
  • Ontwerper, optie productontwerp
  • Ontwerper, optie scenografie
  • Ontwerper, optie schoenontwerp
  • Ontwerper, optie sounddesign
  • Ontwerper, optie weefontwerp
  • Restauratievakman Meubel, optie meubelrestauratie
  • Siersmid/Kunstsmid, optie smeedwerk
 • Specialisatie
  • Specialisatie beeldende en audiovisuele kunsten
 • Kortlopende opleidingen
  • Beeldende en audiovisuele cultuur
  • Recensent beeldende en audiovisuele kunst

Klik in de linkerkolom op de graad en studierichting of optie van je keuze, en ontdek de toelatingsvoorwaarden, einddoelen en vakken.

1ste graad beeldende en audiovisuele kunsten

Beeldende en audiovisuele kunsten of domeinoverschrijdende initiatie?

Je kan de 1ste graad binnen het domein muziek aanbieden. Je kan ook kiezen voor de domeinoverschrijdende initiatieopleiding. In beide gevallen gelden dezelfde toelatingsvoorwaarden, studieomvang en basiscompetenties.

Toelatingsvoorwaarden

Leerlingen kunnen aan de 1ste graad beginnen vanaf 6 jaar.

Studieomvang

De 1ste graad bestaat uit 4 lestijden, te spreiden over 2 leerjaren.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 1ste graad deeltijds kunstonderwijs (Vlaanderen.be).

Oude structuur

De eerste graad beeldende en audiovisuele kunst komt overeen met de 1ste 2 leerjaren van de lagere graad in de oude strucuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Onderwijsbevoegdheid

De 1ste graad beeldende en audiovisuele kunsten bevindt zich in cluster 1 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

In de 1ste graad beeldende en audiovisuele kunsten kies je uit de vakken

 • Audiovisueel atelier
 • Beeldatelier

2de graad Beeldende en audiovisuele kunsten, optie audiovisueel atelier

Toelatingsvoorwaarden

Leerlingen kunnen aan de 2e graad beginnen vanaf 8 jaar. Ze mogen niet ouder zijn dan 12 jaar.

Studieomvang

De 2de graad bestaat uit 4 leerjaren met in totaal 8 lestijden.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 2e graad beeldende en audiovisuele kunsten (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De optie audiovisueel atelier bevindt zich in cluster 2 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 2e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met het 3e tot 6e leerjaar van de lagere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vak

In de optie audiovisueel atelier organiseer je het vak audiovisueel atelier.

2de graad Beeldende en audiovisuele kunsten, optie beeldatelier

Toelatingsvoorwaarden

Leerlingen kunnen aan de 2e graad beginnen vanaf 8 jaar. Ze mogen niet ouder zijn dan 12 jaar.

Studieomvang

De 2de graad bestaat uit 4 leerjaren met in totaal 8 lestijden.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 2e graad beeldende en audiovisuele kunsten (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De optie beeldatelier bevindt zich in cluster 1 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 2e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met het 3e tot 6e leerjaar van de lagere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vak

In de optie beeldatelier organiseer je het vak beeldatelier.

3de graad beeldende en audiovisuele kunsten, optie architectuuratelier

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de tweede graad verworven hebben ofwel 12 jaar zijn. Leerlingen ouder dan 17 jaar volgen de derde graad voor volwassenen.

Studieomvang

Jongeren

De 3e graad bestaat uit minstens 24 wekelijkse lestijden, te verdelen over 6 of 7 leerjaren. Je besteedt minstens 18 wekelijkse lestijden aan het vak waarnaar de optie vernoemd is.

Volwassenen

De 3de graad bestaat uit minstens 8 wekelijkse lestijden, te verdelen over 2 leerjaren. Je beteedt minstens 6 wekelijkse lestijden aan het vak waarnaar de optie vernoemd is.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3de graad beeldende en audiovisuele kunsten (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De optie architectuuratelier bevindt zich in de cluster 3 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht organiseer je het verplicht het vak architectuuratelier.

Daarnaast kies je uit

 • Audiovisueel atelier 
 • Beeldatelier
 • Beeldverhaalatelier
 • Digitaal beeldatelier
 • Initiatieatelier
 • Textielatelier
 • Digitale beeldverwerking
 • Kunstinitiatie
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

3de graad beeldende en audiovisuele kunsten, optie audiovisueel atelier

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de tweede graad verworven hebben ofwel 12 jaar zijn. Leerlingen ouder dan 17 jaar volgen de derde graad voor volwassenen.

Studieomvang

Jongeren

De 3e graad bestaat uit minstens 24 wekelijkse lestijden, te verdelen over 6 of 7 leerjaren. Je besteedt minstens 18 wekelijkse lestijden aan het vak waarnaar de optie vernoemd is.

Volwassenen

De 3de graad bestaat uit minstens 8 wekelijkse lestijden, te verdelen over 2 leerjaren. Je besteedt minstens 6 wekelijkse lestijden aan het vak waarnaar de optie vernoemd is.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3de graad beeldende en audiovisuele kunsten (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De optie audiovisueel atelier bevindt zich in de cluster 2 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht organiseer je het verplicht het vak audiovisueel atelier.

Daarnaast kies je uit

 • Architectuuratelier
 • Beeldatelier
 • Beeldverhaalatelier
 • Digitaal beeldatelier
 • Initiatieatelier
 • Textielatelier
 • Digitale beeldverwerking
 • Kunstinitiatie
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

3de graad beeldende en audiovisuele kunsten, optie beeldatelier

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de tweede graad verworven hebben ofwel 12 jaar zijn. Leerlingen ouder dan 17 jaar volgen de derde graad voor volwassenen.

Studieomvang

Jongeren

De 3e graad bestaat uit minstens 24 wekelijkse lestijden, te verdelen over 6 of 7 leerjaren. Je besteedt minstens 18 wekelijkse lestijden aan het vak waarnaar de optie vernoemd is.

Volwassenen

De 3de graad bestaat uit minstens 8 wekelijkse lestijden, te verdelen over 2 leerjaren. Je besteedt minstens 6 wekelijkse lestijden aan het vak waarnaar de optie vernoemd is.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3de graad beeldende en audiovisuele kunst (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De optie beeldatelier bevindt zich in de cluster 1 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht organiseer je het verplicht het vak beeldatelier.

Daarnaast kies je uit

 • Architectuuratelier
 • Audiovisueel atelier
 • Beeldverhaalatelier
 • Digitaal beeldatelier
 • Initiatieatelier
 • Textielatelier
 • Digitale beeldverwerking
 • Kunstinitiatie
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

3de graad beeldende en audiovisuele kunsten, optie beeldverhaalatelier

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de tweede graad verworven hebben ofwel 12 jaar zijn. Leerlingen ouder dan 17 jaar volgen de derde graad voor volwassenen.

Studieomvang

Jongeren

De 3e graad bestaat uit minstens 24 wekelijkse lestijden, te verdelen over 6 of 7 leerjaren. Je besteedt minstens 18 wekelijkse lestijden aan het vak waarnaar de optie vernoemd is.

Volwassenen

De 3de graad bestaat uit minstens 8 wekelijkse lestijden, te verdelen over 2 leerjaren. Je besteedt minstens 6 wekelijkse lestijden aan het vak waarnaar de optie vernoemd is.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3de graad beeldende en audiovisuele kunsten (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De optie beeldverhaalatelier bevindt zich in de cluster 4 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht organiseer je het verplicht het vak beeldverhaalatelier.

Daarnaast kies je uit

 • Architectuuratelier
 • Audiovisueel atelier
 • Beeldatelier
 • Digitaal beeldatelier
 • Initiatieatelier
 • Textielatelier
 • Digitale beeldverwerking
 • Kunstinitiatie
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

3de graad beeldende en audiovisuele kunsten, optie digitaal beeldatelier

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de tweede graad verworven hebben ofwel 12 jaar zijn. Leerlingen ouder dan 17 jaar volgen de derde graad voor volwassenen.

Studieomvang

Jongeren

De 3e graad bestaat uit minstens 24 wekelijkse lestijden, te verdelen over 6 of 7 leerjaren. Je besteedt minstens 18 wekelijkse lestijden aan het vak waarnaar de optie vernoemd is.

Volwassenen

De 3de graad bestaat uit minstens 8 wekelijkse lestijden, te verdelen over 2 leerjaren. Je besteedt minstens 6 wekelijkse lestijden aan het vak waarnaar de optie vernoemd is.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3de graad beeldende en audiovisuele kunsten (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De optie digitaal beelatelier bevindt zich in de cluster 4 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht organiseer je het verplicht het vak digitaal beeldatelier.

Daarnaast kies je uit

 • Architectuuratelier
 • Audiovisueel atelier
 • Beeldatelier
 • Beeldverhaalatelier
 • Initiatieatelier
 • Textielatelier
 • Digitale beeldverwerking
 • Kunstinitiatie
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

3de graad beeldende en audiovisuele kunsten, optie initiatieatelier

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de tweede graad verworven hebben ofwel 12 jaar zijn. Leerlingen ouder dan 17 jaar volgen de derde graad voor volwassenen.

Studieomvang

Jongeren

De 3e graad bestaat uit minstens 24 wekelijkse lestijden, te verdelen over 6 of 7 leerjaren. Je besteedt minstens 18 wekelijkse lestijden aan het vak waarnaar de optie vernoemd is.

Volwassenen

De 3de graad bestaat uit minstens 8 wekelijkse lestijden, te verdelen over 2 leerjaren. Je besteedt minstens 6 wekelijkse lestijden aan het vak waarnaar de optie vernoemd is.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3de graad beeldende en audiovisuele kunsten (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De optie initiatieatelier bevindt zich in de cluster 5 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht organiseer je het verplicht het vak initiatieatelier.

Daarnaast kies je uit

 • Architectuuratelier
 • Audiovisueel atelier
 • Beeldatelier
 • Beeldverhaalatelier
 • Digitaal beeldatelier
 • Textielatelier
 • Digitale beeldverwerking
 • Kunstinitiatie
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

3de graad beeldende en audiovisuele kunsten, optie textielatelier

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de tweede graad verworven hebben ofwel 12 jaar zijn. Leerlingen ouder dan 17 jaar volgen de derde graad voor volwassenen.

Studieomvang

Jongeren

De 3e graad bestaat uit minstens 24 wekelijkse lestijden, te verdelen over 6 of 7 leerjaren. Je besteedt minstens 18 wekelijkse lestijden aan het vak waarnaar de optie vernoemd is.

Volwassenen

De 3de graad bestaat uit minstens 8 wekelijkse lestijden, te verdelen over 2 leerjaren. Je besteedt minstens 6 wekelijkse lestijden aan het vak waarnaar de optie vernoemd is.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3de graad beeldende en audiovisuele kunsten (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De optie textielatelier bevindt zich in de cluster 3 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht organiseer je het verplicht het vak textielatelier.

Daarnaast kies je uit

 • Architectuuratelier
 • Audiovisueel atelier
 • Beeldatelier
 • Beeldverhaalatelier
 • Digitaal beeldatelier
 • Initiatieatelier
 • Digitale beeldverwerking
 • Kunstinitiatie
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Beeldend Kunstenaar, optie beeldende en audiovisuele kunsten

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie beeldende en audiovisuele kunsten bevindt zich in de cluster 4 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Beeldend Kunstenaar, optie beeldhouwen en ruimtelijke kunst

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie beeldhouwen en ruimtelijke kunst bevindt zich in de cluster 7 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Beeldend Kunstenaar, optie cross-over-project

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie cross-over-project bevindt zich in de cluster 5 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan de specifieke ateliers van 2 of meer andere opties.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Initiatieatelier
 • Digitale beeldverwerking
 • Kunstinitiatie
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Beeldend Kunstenaar, optie digitale beeldende kunst

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie digitale beeldende kunst bevindt zich in de cluster 4 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Beeldend Kunstenaar, optie glasschilderkunst

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie glasschiderkunst bevindt zich in de cluster 7 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Beeldend Kunstenaar, optie grafiekkunst

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie graffiekkunst bevindt zich in de cluster 6 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Beeldend Kunstenaar, optie interactieve media

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie interactieve media bevindt zich in de cluster 5 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Beeldend Kunstenaar, optie keramiek

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie keramiek bevindt zich in de cluster 7 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Beeldend Kunstenaar, optie levend model

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie levend model bevindt zich in de cluster 6 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Beeldend Kunstenaar, optie projectatelier

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie projectatelier bevindt zich in de cluster 5 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Beeldend Kunstenaar, optie schilderkunst

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie schilderkunst bevindt zich in de cluster 6 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Beeldend Kunstenaar, optie tekenkunst

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie tekenkunst bevindt zich in de cluster 6 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Beeldend Kunstenaar, optie textiele kunst

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie textiele kunst bevindt zich in de cluster 3 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Cineast, optie animatiefilm

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie animatiefilm bevindt zich in de cluster 4 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Cineast, optie video- en filmkunst

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie video- en filmkunst bevindt zich in de cluster 4 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Fotograaf, optie fotokunst

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie fotokunst bevindt zich in de cluster 4 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Juweelontwerper/Goudsmid, optie juweelontwerp/edelmetaal

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie juweelontwerp/edelmetaal bevindt zich in de cluster 3 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Kantwerker, optie kantwerk

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie kantwerk bevindt zich in de cluster 15 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Ontwerper, optie architecturaal ontwerp

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie architecturaal ontwerp bevindt zich in de cluster 3 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Ontwerper, optie grafisch ontwerp en illustratie

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie grafisch ontwerp en illustratie bevindt zich in de cluster 6 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Ontwerper, optie interieurontwerp

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie interieurontwerp bevindt zich in de cluster 3 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Ontwerper, optie kunstambacht: boekkunst (boekbinden)

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie kunstambacht: boekkunst (boekbinden) bevindt zich in de cluster 8 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Ontwerper, optie kunstambacht: glas-in-lood

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie kunstambacht: glas-in-lood bevindt zich in de cluster 7 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Ontwerper, optie kunstambacht: glaskunst

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie kunstambacht: glaskunst bevindt zich in de cluster 9 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Ontwerper, optie kunstambacht: hout-meubel

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie kunstambacht: hout-meubel bevindt zich in de cluster 10 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Ontwerper, optie kunstambacht: mozaïek

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie kunstambacht: mozaïek bevindt zich in de cluster 17 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Ontwerper, optie kunstambacht: papier

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie kunstambacht: papier bevindt zich in de cluster 7 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Ontwerper, optie kunstambacht: polychromie

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie kunstambacht: polychromie bevindt zich in de cluster 11 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Ontwerper, optie kunstambacht: schilderen-fresco's

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie kunstambacht: schilderen-fresco's bevindt zich in de cluster 14 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunst, studierichting Ontwerper, optie kunstambacht: steen-beeld

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie kunstambacht: steen-beeld bevindt zich in de cluster 12 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Ontwerper, optie kunstambacht: textiel

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie kunstambacht: textiel bevindt zich in de cluster 13 van het domein beeldende en audiovisuele kunst.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Ontwerper, optie modeontwerp

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie modeontwerp bevindt zich in de cluster 3 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Ontwerper, optie productontwerp

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie productontwerp bevindt zich in de cluster 3 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Ontwerper, optie scenografie

Instroom

De leerlingen moeten de competenties van de 3de graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie scenografie bevindt zich in de cluster 3 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het vak scenografie. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Ontwerper, optie schoenontwerp

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie schoenontwerp bevindt zich in de cluster 19 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Ontwerper, optie sounddesign

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie sounddesign bevindt zich in de cluster 18 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Ontwerper, optie weefontwerp

Instroom

De leerlingen moeten de competenties van de 3de graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie weefontwerp bevindt zich in de cluster 3 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Restauratievakman Meubel, optie meubelrestauratie

Instroom

De leerlingen moeten ofwel de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben ofwel minstens 18 jaar zijn.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie meubelrestauratie bevindt zich in de cluster 10 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten, studierichting Siersmid/Kunstsmid, optie smeedwerk

Instroom

De leerlingen moeten de competenties van de 3de graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit minstens 40 wekelijkse lestijden, te verdelen  over 4, 5 of 10 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie smeedwerk bevindt zich in de cluster 16 van het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je besteedt minstens 28 wekelijkse lestijden aan het specifiek atelier waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag je maximaal 12 lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

Voor de overblijvende lestijden kies je uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen

Specialisatie beeldende en audiovisuele kunsten

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 16 wekelijkse lestijden, te verdelen over 2 leerjaren.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein beeldende en audiovisuele kunsten

Opties en onderwijsbevoegdheid

Als je onderwijsbevoegdheid hebt voor een optie in de andere graden van het domein beeldende en audiovisuele kunsten, heb je die ook voor de kortlopende studierichting Specialisatie met dezelfde optie.

Volgende opties zijn mogelijk:

 • Beeldende en audiovisuele kunsten
 • Beeldhouwen en ruimtelijke kunst
 • Cross-over-project
 • Digitale beeldende kunst
 • Glasschilderkunst
 • Grafiekkunst
 • Interactieve media
 • Keramiek
 • Levend model
 • Projectatelier
 • Schilderkunst
 • Tekenkunst
 • Textiele kunst
 • Animatiefilm
 • Video- en filmkunst
 • Fotokunst
 • Juweelontwerp/edelmetaal
 • Kantwerk
 • Architecturaal ontwerp
 • Grafisch ontwerp en illustratie
 • Interieurontwerp
 • Kunstambacht: boekkunst (boekbinden)
 • Kunstambacht: glas-in-lood
 • Kunstambacht: glaskunst
 • Kunstambacht: hout-meubel
 • Kunstambacht: mozaïek
 • Kunstambacht: papier
 • Kunstambacht: polychromie
 • Kunstambacht: schilderen-fresco’s
 • Kunstambacht: steen-beeld
 • Kunstambacht: textiel
 • Modeontwerp
 • Productontwerp
 • Scenografie
 • Schoenontwerp
 • Sounddesign
 • Weefontwerp
 • Meubelrestauratie
 • Smeedwerk

Vakken

Je kiest voor alle opties de vakken vrij uit:

 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Kunst en cultuur
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Ontwerpschetsen
 • Specifiek artistiek atelier: beeldende en audiovisuele kunsten
 • Specifiek artistiek atelier: beeldhouwen en ruimtelijke kunst
 • Specifiek artistiek atelier: digitale beeldende kunst
 • Specifiek artistiek atelier: glasschilderkunst
 • Specifiek artistiek atelier: interactieve media
 • Specifiek artistiek atelier: keramiek
 • Specifiek artistiek atelier: levend model
 • Specifiek artistiek atelier: projectatelier
 • Specifiek artistiek atelier: schilderkunst
 • Specifiek artistiek atelier: tekenkunst
 • Specifiek artistiek atelier: textiele kunst
 • Specifiek artistiek atelier: grafiekkunst
 • Waarnemingstekenen
 • Wetenschappelijk tekenen
 • Specifiek artistiek atelier: animatiefilm
 • Specifiek artistiek atelier: video- en filmkunst
 • Specifiek artistiek atelier: fotokunst
 • Specifiek artistiek atelier: juweelontwerp/edelmetaal
 • Specifiek artistiek atelier: kantwerk
 • Scenografie
 • Specifiek artistiek atelier: architecturaal ontwerp
 • Specifiek artistiek atelier: grafisch ontwerp en illustratie
 • Specifiek artistiek atelier: interieurontwerp
 • Specifiek artistiek atelier: modeontwerp
 • Specifiek artistiek atelier: productontwerp
 • Specifiek artistiek atelier: schoenontwerp
 • Specifiek artistiek atelier: sounddesign
 • Specifiek artistiek atelier: weefontwerp
 • Specifiek artistiek atelier: kunstambacht: boekkunst (boekbinden)
 • Specifiek artistiek atelier: kunstambacht: glas-in-lood
 • Specifiek artistiek atelier: kunstambacht: glaskunst
 • Specifiek artistiek atelier: kunstambacht: hout-meubel
 • Specifiek artistiek atelier: kunstambacht: mozaïek
 • Specifiek artistiek atelier: kunstambacht: papier
 • Specifiek artistiek atelier: kunstambacht: polychromie
 • Specifiek artistiek atelier: kunstambacht: schilderen-fresco’s
 • Specifiek artistiek atelier: kunstambacht: steen-beeld
 • Specifiek artistiek atelier: kunstambacht: textiel
 • Specifiek artistiek atelier: meubelrestauratie
 • Specifiek artistiek atelier: smeedwerk

Kortlopende studierichting Beeldende en Audiovisuele Cultuur, optie beeldende en audiovisuele cultuur

Instroom

Je academie bepaalt zelf de minimuleeftijd voor de kortlopende studierichting Beeldende en Audiovisuele Cultuur.

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 6 wekelijkse lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein beeldende en audiovisuele kunst.

Onderwijsbevoegdheid

De optie beeldende en audiovisuele cultuur bevindt zich in cluster 20 van het domein beeldende en audiovisuele cultuur.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Je kiest vrij uit deze vakken:

 • Beeldende en audiovisuele kritiek
 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Initiatie tekenen
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Kunstgeschiedenis
 • Mediatraining
 • Tentoonstellingsbeheer

Je kan ook kiezen uit vakken van andere domeinen:

 • Danskritiek
 • Geschiedenis van de dans
 • Voorstellingsanalyse dans
 • Literatuurgeschiedenis
 • Theatergeschiedenis
 • Theaterkritiek
 • Voorstellingsanalyse woordkunst-drama
 • Muziekcultuur: klassiek
 • Muziekcultuur: oude muziek
 • Muziekcultuur: jazz-pop-rock
 • Muziekcultuur: folk- en wereldmuziek
 • Muziekcultuur: musical/muziektheater
 • Muziekcultuur: experimentele muziek
 • Muziekcultuur: klassiek
 • Muziekcultuur: oude muziek
 • Muziekcultuur: jazz-pop-rock
 • Muziekcultuur: folk- en wereldmuziek
 • Muziekcultuur: musical/muziektheater
 • Muziekcultuur: experimentele muziek
 • Muziekkritiek
 • Muziekgeschiedenis: klassiek
 • Muziekgeschiedenis: oude muziek
 • Muziekgeschiedenis: jazz-pop-rock
 • Muziekgeschiedenis: folk- en wereldmuziek
 • Muziekgeschiedenis: musical/muziektheater
 • Muziekgeschiedenis: experimentele muziek

Kortlopende studierichting Beeldende en Audiovisuele Cultuur, optie recensent beeldende en audiovisuele kunst

Instroom

Je academie bepaalt zelf de minimumleeftijd voor de kortlopende studierichting Beeldende en Audiovisuele Cultuur.

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 6 wekelijkse lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein beeldende en audiovisuele kunst.

Onderwijsbevoegdheid

De optie recensent beeldende en audiovisuele kunst bevindt zich in cluster 20 van het domein beeldende en audiovisuele cultuur.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Je kiest vrij uit deze vakken:

 • Beeldende en audiovisuele kritiek
 • Digitale beeldverwerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Initiatie tekenen
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Kunstgeschiedenis
 • Mediatraining
 • Tentoonstellingsbeheer

Je kan ook kiezen uit vakken van andere domeinen:

 • Danskritiek
 • Geschiedenis van de dans
 • Voorstellingsanalyse dans
 • Literatuurgeschiedenis
 • Theatergeschiedenis
 • Theaterkritiek
 • Voorstellingsanalyse woordkunst-drama
 • Muziekcultuur: klassiek
 • Muziekcultuur: oude muziek
 • Muziekcultuur: jazz-pop-rock
 • Muziekcultuur: folk- en wereldmuziek
 • Muziekcultuur: musical/muziektheater
 • Muziekcultuur: experimentele muziek
 • Muziekcultuur: klassiek
 • Muziekcultuur: oude muziek
 • Muziekcultuur: jazz-pop-rock
 • Muziekcultuur: folk- en wereldmuziek
 • Muziekcultuur: musical/muziektheater
 • Muziekcultuur: experimentele muziek
 • Muziekkritiek
 • Muziekgeschiedenis: klassiek
 • Muziekgeschiedenis: oude muziek
 • Muziekgeschiedenis: jazz-pop-rock
 • Muziekgeschiedenis: folk- en wereldmuziek
 • Muziekgeschiedenis: musical/muziektheater
 • Muziekgeschiedenis: experimentele muziek