Domein muziek

 • 1ste graad
  • 1ste graad muziek
 • 2de graad
  • 2de graad muziek
 • 3de graad
  • Experimentele muziek
  • Folk- en wereldmuziek
  • Jazz-pop-rock
  • Klassiek
  • Musical/muziektheater
  • Muziek schrijven
  • Oude muziek
 • 4de graad
  • Creërend muzikant, experimentele muziek
  • Creërend muzikant, folk- en wereldmuziek
  • Creërend muzikant, jazz-pop-rock
  • Creërend muzikant, klassiek
  • Creërend muzikant, musical/muziektheater
  • Creërend muzikant, muziekproductie
  • Creërend muzikant, oude muziek
  • Dirigent: dirigent instrumentale muziek
  • Dirigent: dirigent vocale muziek
  • Dj
  • Vertolkend muzikant, folk- en wereldmuziek
  • Vertolkend muzikant, jazz-pop-rock
  • Vertolkend muzikant, klassiek
  • Vertolkend muzikant, musical/muziektheater
  • Vertolkend muzikant, oude muziek
 • Specialisatie
  • Dirigent: instrumentale muziek
  • Dirigent: vocale muziek
  • Dj
  • Experimentele muziek
  • Folk- en wereldmuziek
  • Jazz-pop-rock
  • Klassiek
  • Musical/muziektheater
  • Muziekproductie
  • Oude muziek
 • Kortlopende opleidingen
  • Muziekcultuur
  • Recensent muziek
  • Muziekgeschiedenis

Klik in de linker kolom op de graad en studierichting of optie van je keuze, en ontdek de toelatingsvoorwaarden, einddoelen en vakken.

1ste graad muziek

Muziek of domeinoverschrijdende initiatie?

Je kan de 1ste graad binnen het domein muziek aanbieden. Je kan ook kiezen voor de domeinoverschrijdende initiatieopleiding. In beide gevallen gelden dezelfde toelatingsvoorwaarden, studieomvang en basiscompetenties.

Toelatingsvoorwaarden

Leerlingen kunnen aan de 1ste graad beginnen vanaf 6 jaar, of vanaf 5 jaar als ze al ingeschreven zijn in het lager onderwijs of huisonderwijs volgen.

Studieomvang

De 1ste graad bestaat uit minstens 2 lestijden, te spreiden over 2 leerjaren.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 1ste graad deeltijds kunstonderwijs (Vlaanderen.be).

Oude structuur

De eerste graad muziek is nieuw sinds de invoering van het decreet deeltijds kunstonderwijs. In de oude structuur begonnen de leerlingen aan de opleiding Muziek in de lagere graad, die overeenkomt met de nieuwe 2e graad.

Onderwijsbevoegdheid

De 1ste graad muziek bevindt zich in cluster 1 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vak

In de 1ste graad muziek organiseer je het vak muziekinitiatie. Globaal over de graad gezien, besteed je daaraan 2 lestijden.

Je kan ook een bijkomens vak naar keuze organiseren uit deze lijst:

 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: klassiek
 • Groepsmusiceren instrumentaal: oude muziek
 • Groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock
 • Groepsmusiceren instrumentaal: folk- en wereldmuziek
 • Groepsmusiceren vocaal: klassiek
 • Groepsmusiceren vocaal: oude muziek
 • Groepsmusiceren vocaal: jazz-pop-rock
 • Groepsmusiceren vocaal: folk- en wereldmuziek
 • Instrument: klassiek
 • Instrument: oude muziek
 • Instrument: jazz-pop-rock
 • Instrument: folk- en wereldmuziek

2de graad muziek

Toelatingsvoorwaarden

Leerlingen kunnen aan de 2e graad voor jongeren beginnen vanaf 8 jaar of  jonger als ze basiscompetenties van de 1ste graad verworven hebben. Vanaf 15 jaar starten leerlingen in de 2e graad voor volwassenen.

Studieomvang

Jongeren

Minstens 12 lestijden te spreiden over 4 leerjaren.

Volwassenen

Minstens 9 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 2e graad muziek (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De 2de graad muziek bevindt zich in cluster 1 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 2e graad muziek komt overeen met de lagere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je organiseert per klas verplicht 1 van deze vakken en besteedt daaraan 4 lestijden en in 2e graad voor jongeren en 3 lestijden in de 2e graad voor volwassenen:

 • Muzikale en culturele vorming
 • Muzikale en culturele vorming: klassiek
 • Muzikale en culturele vorming: oude muziek
 • Muzikale en culturele vorming: jazz-pop-rock
 • Muzikale en culturele vorming: folk- en wereldmuziek

Daarnaast kies je uit volgende vakken:

 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren: klassiek
 • Groepsmusiceren: oude muziek
 • Groepsmusiceren jazz-pop-rock
 • Groepsmusiceren: folk- en wereldmuziek

De leerling kiest het instrument:

 • Instrument: klassiek
 • Instrument: oude muziek
 • Instrument: jazz-pop-rock
 • Instrument: folk- en wereldmuziek

3de graad muziek, optie experimentele muziek

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de tweede graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 9 lestijden te spreiden over 3 of 4 leerjaren

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3e graad muziek (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De optie experimentele muziek bevindt zich in de cluster 9 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad muziek komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie experimentele muziek organiseer je het vak live/studio electronics. Globaal over de graad gezien, besteed je daaraan 2 lestijden.

Je kiest per klas die je inricht ook 1 of meer van de volgende vakken:

 • Arrangeren
 • Compositie
 • Improvisatie
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Muziektheorie
 • Muzikale en culturele vorming
 • Klanklab
 • Elk vak uit een andere optie van de 2e, 3e of 4e graad muziek 

3de graad muziek, optie folk- en wereldmuziek

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de tweede graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 9 lestijden te spreiden over 3 of 4 leerjaren

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3e graad muziek (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De optie folk- en wereldmuziek bevindt zich in de cluster 7 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad muziek komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht organiseer je het vak instrument: folk- en wereldmuziek.

Daarnaast besteed je globaal gezien over de graad 3 lestijden aan één of meer van de volgende vakken:

 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: folk- en wereldmuziek
 • Groepsmusiceren vocaal: folk- en wereldmuziek
 • Begeleidingspraktijk: folk- en wereldmuziek

Je kiest ook voor minstens 1 van de volgende vakken:

 • Arrangeren
 • Begeleidingspraktijk
 • Begeleidingspraktijk: folk- en wereldmuziek
 • Compositie
 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: folk- en wereldmuziek
 • Groepsmusiceren vocaal: folk- en wereldmuziek
 • Improvisatie
 • Instrument: folk- en wereldmuziek
 • Muziektheorie
 • Muzikale en culturele vorming
 • Muzikale en culturele vorming: folk- en wereldmuziek
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de, 3de of 4de graad muziek

3de graad muziek, optie jazz-pop-rock

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de tweede graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 9 lestijden te spreiden over 3 of 4 leerjaren

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3e graad muziek (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De optie jazz-pop-rock bevindt zich in de cluster 4 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad muziek komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht organiseer je het vak instrument: jazz-pop-rock.

Daarnaast besteed je globaal gezien over de graad 3 lestijden aan één of meer van de volgende vakken:

 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock
 • Groepsmusiceren vocaal: jazz-pop-rock
 • Begeleidingspraktijk
 • Begeleidingspraktijk: jazz-pop-rock

Je kiest ook voor minstens 1 van de volgende vakken:

 • Arrangeren
 • Begeleidingspraktijk
 • Begeleidingspraktijk: jazz-pop-rock
 • Compositie
 • Groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock
 • Groepsmusiceren vocaal: jazz-pop-rock
 • Improvisatie
 • Intrument: jazz-pop-rock
 • Muziektheorie
 • Muzikale en culturele vorming
 • Muzikale en culturele vorming: jazz-pop-rock
 • Singer-songwriter

3de graad muziek, optie klassiek

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de tweede graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 9 lestijden te spreiden over 3 of 4 leerjaren

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3e graad muziek (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De optie klassiek bevindt zich in de cluster 2 van het domein muziek. Per instrumentengroep is er een afzonderlijke cluster:

 • 2A: klassieke snaarinstrumenten
 • 2B: klassieke toetseninstrumenten
 • 2C: klassieke blaasinstrumenten
 • 2D klassiek slagwerk
 • 2E: klassieke zang

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor eencluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad muziek komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht organiseer je het vak instrument: klassiek

Daarnaast besteed je globaal gezien over de graad 3 lestijden aan groepsmusiveren en begeleidingspraktijk:

Je kiest voor 1 vak groepsmusiceren:

 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: klassiek
 • Groepsmusiceren vocaal: klassiek

Je kiest ook voor 1 vak begeleidingspraktijk:

 • Begeleidingspraktijk
 • Begeleidingspraktijk: klassiek

Je kiest ook voor 1 van de volgende vakken:

 • Arrangeren
 • Compositie
 • Hedendaagse muziek
 • Improvisatie
 • Muziektheorie
 • Muzikale en culturele vorming
 • Muzikale en culturele vorming: klassiek
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de, 3de of 4de graad muziek

3de graad muziek, optie musical/muziektheater

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 2e graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 9 lestijden te spreiden over 3 of 4 leerjaren

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3e graad muziek (Vlaanderen.be)

Onderwijsbevoegdheid

De optie musical/muziektheater bevindt zich in de cluster 8 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad muziek komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht organiseer je de volgende vakken, met telkens 3 lestijden per vak:

 • Zang musical/muziektheater
 • Atelier musical/muziektheater

Je kiest ook voor minstens 1 van de volgende vakken:

 • Arrangeren
 • Atelier musical/muziektheater
 • Compositie
 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: musical/muziektheater
 • Groepsmusiceren vocaal: musical/muziektheater
 • Improvisatie
 • Musical/muziektheater-dans
 • Musical/muziektheater-drama
 • Muziektheorie
 • Muzikale en culturele vorming
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de, 3de of 4de graad muziek

3de graad muziek, optie muziek schrijven

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 2e graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 9 lestijden te spreiden over 3 of 4 leerjaren

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3e graad muziek (Vlaanderen.be)

Onderwijsbevoegdheid

De optie muziek schrijven bevindt zich in de cluster 5 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad muziek komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie muziek schrijven organiseer je het vak muziektheorie.  Globaal gezien over de graad besteed je daaraan 3 lestijden.

Je kiest per klas die je inricht ook voor minstens 1 van de volgende vakken:

 • Arrangeren
 • Compositie
 • Improvisatie
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Instrument: folk- en wereldmuziek
 • Instrument: jazz-pop-rock
 • Instrument: klassiek
 • Instrument: oude muziek
 • Klanklab
 • Muzikale en culturele vorming
 • Muziektheorie
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de, 3de of 4de graad muziek

3de graad muziek, optie oude muziek

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 2e graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 9 lestijden te spreiden over 3 of 4 leerjaren

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3e graad muziek (Vlaanderen.be)

Onderwijsbevoegdheid

De optie oude muziek bevindt zich in de cluster 3 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad muziek komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht organiseer je het vak instrument: oude muziek. Globaal gezien over de graad besteed je daaraan 3 lestijden.

Daarnaast besteed je 3 lestijden aan minsten 1 van de volgende vakken::

 • Begeleidingspraktijk
 • Begeleidingspraktijk: oude muziek
 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: oude muziek
 • Groepsmusceren vocaal: oude muziek
 • Historische uitvoeringspraktijk
 • Improvisatie
 • Muziektheorie
 • Muzikale en culturele vorming
 • Muzikale en culturele vorming: oude muziek
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de, 3de of 4de graad muziek

4de graad muziek, studierichting Creërend muzikant, optie experimentele muziek

Instroom

Leerlingen moeten de competenties van de 3de graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren

Je  bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Onderwijsbevoegdheid

De optie experimentele muziek bevindt zich in cluster 9 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad muziek komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Globaal gezien over de graad besteed je minstens 3 lestijden aan het vak live/studio electronics.

Je kiest ook voor minstens 1 van de volgende vakken:

 • Arrangeren
 • Begeleidingspraktijk
 • Compositie: experimentele muziek
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Klanklab
 • Live/studio electronics
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de, 3de of 4de graad muziek

4de graad muziek, studierichting Creërend Muzikant, optie folk- en wereldmuziek

Instroom

Leerlingen moeten de competenties van de 3de graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren

Je  bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Onderwijsbevoegdheid

De optie folk- en wereldmuziek bevindt zich in cluster 7 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad muziek komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie folk- en wereldmuziek besteed je 3 lestijden aan1 van de volgende vakken:

 • Instrument: folk- en wereldmuziek
 • Compositie: folk- en wereldmuziek

Je kiest ook voor minstens 1 van de volgende vakken:

 • Arrangeren
 • Begeleidingspraktijk
 • Begeleidingspraktijk: folk- en wereldmuziek
 • Compositie: folk- en wereldmuziek
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: folk- en wereldmuziek
 • Groepsmusiceren vocaal: folk- en wereldmuziek
 • Instrument: folk- en wereldmuziek
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de, 3de of 4de graad muziek

4de graad muziek, studierichting Creërend Muzikant, optie jazz-pop-rock

Instroom

Leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren

Je  bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Onderwijsbevoegdheid

De optie jazz-pop-rock bevindt zich in cluster 4 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad muziek komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie jazz-pop-rock besteed je 3 lestijden aan 1 van de volgende vakken:

 • Instrument: jazz-pop-rock
 • Compositie: jazz-pop-rock

Je kiest ook voor minstens 1 van de volgende vakken:

 • Arrangeren
 • Begeleidingspraktijk
 • Begeleidingspraktijk: jazz-pop-rock
 • Compositie: jazz-pop-rock
 • Improvisatie
 • Instrument: jazz-pop-rock
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock
 • Groepsmusiceren vocaal: jazz-pop-rock
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie
 • Singer-songwriter
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de, 3de of 4de graad muziek.

4de graad muziek, studierichting Creërend Muzikant, optie klassiek

Instroom

Leerlingen moeten de competenties van de 3de graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Onderwijsbevoegdheid

De optie klassiek bevindt zich in cluster 2 van het domein muziek.

Per instrumentengroep is er een afzonderlijke cluster:

 • 2A: klassieke snaarinstrumenten
 • 2B: klassieke toetseninstrumenten
 • 2C: klassieke blaasinstrumenten
 • 2D klassiek slagwerk
 • 2E: klassieke zang

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor een cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad muziek komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie klassiek besteed je minstens 3 lestijden aan 1 van de volgende vakken:

 • Compositie: klassiek
 • Instrument: klassiek

Je kiest ook voor minstens 1 van de volgende vakken:

 • Arrangeren
 • Begeleidingspraktijk
 • Begeleidingspraktijk: klassiek
 • Compositie: klassiek
 • Instrument: klassiek
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: klassiek
 • Groepsmusiceren vocaal: klassiek
 • Improvisatie
 • Hedendaagse muziek
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de, 3de of 4de graad muziek

4de graad muziek, studierichting Creërend Muzikant, optie musical/muziektheater

Instroom

Leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren

Je  bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Onderwijsbevoegdheid

De optie musical/muziektheater bevindt zich in cluster 8 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad muziek komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie musical/muziektheater besteed je minstens 3 lestijden aan elk van de volgende vakken in:

 • Compositie musical/muziektheater
 • Zang musical/musiektheater

Je kiest ook voor minstens 1 van de volgende vakken:

 • Arrangeren
 • Atelier: musical/muziektheater
 • Compositie musical/muziektheater
 • Danscompositie en -improvisatie
 • Musical/muziektheater-dans
 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: musical/muziektheater
 • Groepsmusiceren vocaal: musical/muziektheater
 • Musical/muziektheater drama
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie
 • Zang: musical/muziektheater
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de, 3de of 4de graad muziek

4de graad muziek, studierichting Creërend Muzikant, optie muziekproductie

Instroom

Leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Onderwijsbevoegdheid

De optie muziekproductie bevindt zich in cluster 10 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad muziek komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie muziekproductie richt je het vak muziekproductie in. Globaal gezien over de graad besteed je daaraan 3 lestijden.

Je kiest ook voor minstens 1 van de volgende vakken:

 • Arrangeren
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Klanklab
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziekmanagement
 • Muziekproductie
 • Singer-songwriter
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de, 3de of 4de graad muziek

4de graad muziek, studierichting Creërend Muzikant, optie oude muziek

Instroom

Leerlingen moeten de competenties van de 3de graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren

Je  bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Onderwijsbevoegdheid

De optie oude muziek bevindt zich in cluster 3 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad muziek komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie oude muziek besteed je 3 lestijden aan 1 van de volgende vakken:

 • Instrument: oude muziek
 • Improvisatie

Je kiest ook voor minstens 1 van de volgende vakken:

 • Arrangeren
 • Begeleidingspraktijk
 • Begeleidingspraktijk: oude muziek
 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: oude muziek
 • Groepsmusiceren vocaal: oude muziek
 • Historische uitvoeringspraktijk
 • Improvisatie
 • Instrument: oude muziek
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de, 3de of 4de graad muziek

4de graad muziek, studierichting Dirigent, optie dirigent: instrumentale muziek

Instroom

Leerlingen moeten de competenties van de 3de graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Je  bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Onderwijsbevoegdheid

De optie dirigent: instrumentale muziek bevindt zich in cluster 12 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad muziek komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie dirigent: instrumentale muziek besteed je 3 lestijden aan  de volgende vakken:

 • Directie instrumentale muziek
 • Analyse en begeleidingspraktijk

Je kiest ook voor minstens 1 van de volgende vakken:

 • Analyse en begeleidingspraktijk
 • Arrangeren
 • Directie instrumentale muziek
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Muziektheorie
 • Muziekgeschiedenis
 • elk vak uit een andere optie van de 2de, 3de of 4de graad muziek

4de graad muziek, studierichting Dirigent, optie dirigent: vocale muziek

Instroom

Leerlingen moeten de competenties van de 3de graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Onderwijsbevoegdheid

De optie dirigent: vocale muziek bevindt zich in cluster 11 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad muziek komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie dirigent: instrumentale muziek besteed je 3 lestijden aan volgende vakken:

 • Koordirectie
 • Analyse en begeleidingspraktijk

Je kiest ook voor minstens 1 van de volgende vakken:

 • Analyse en begeleidingspraktijk
 • Arrangeren
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Koordirectie
 • Muziektheorie
 • Muziekgeschiedenis
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de, 3de of 4de graad muziek

4de graad muziek, studierichting Dj, optie dj

Instroom

Leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Onderwijsbevoegdheid

De optie dj bevindt zich in cluster 6 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad muziek komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie dj besteed je 3 lestijden aan het vak dj-vaardigheden.

Je kiest ook voor minstens 1 van de volgende vakken:

 • Arrangeren
 • Bedienen pro-apparatuur
 • Compositie: dj
 • Dj-vaardigheden
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Klanklab
 • Muziekgeschiedenis
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de, 3de of 4de graad muziek

4de graad muziek, studierichting Vertolkend Muzikant, optie folk- en wereldmuziek

Instroom

Leerlingen moeten de competenties van de 3de graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie folk- en wereldmuziek bevindt zich in cluster 7 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad muziek komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie folk- en wereldmuziek besteed je 3 lestijden aan het vak instrument: folk- en wereldmuziek.

Je kiest ook voor minstens 1 van de volgende vakken:

 • Arrangeren
 • Begeleidingspraktijk
 • Begeleidingspraktijk: folk- en wereldmuziek
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: folk- en wereldmuziek
 • Groepsmusiceren vocaal: folk- en wereldmuziek
 • Improvisatie
 • Instrument: folk- en wereldmuziek
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de, 3de of 4de graad muziek

4de graad muziek, studierichting Vertolkend Muzikant, optie jazz-pop-rock

Instroom

Leerlingen moeten de competenties van de 3de graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Onderwijsbevoegdheid

De optie jazz-pop-rock bevindt zich in cluster 4 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad muziek komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie jazz-pop-rock besteed je drie lestijden aan het vak instrument: jazz-pop-rock.

Je kiest ook voor 1 van de volgende vakken:

 • Arrangeren
 • Begeleidingspraktijk
 • Begeleidingspraktijk: jazz-pop-rock
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock
 • Groepsmusiceren vocaal: jazz-pop-rock
 • Improvisatie
 • Instrument: jazz-pop-rock
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie
 • Singer-songwriter
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de, 3de of 4de graad muziek

4de graad muziek, studierichting Vertolkend Muzikant, optie klassiek

Instroom

Leerlingen moeten de competenties van de 3de graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Je  bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Onderwijsbevoegdheid

De optie klassiek bevindt zich in cluster 2 van het domein muziek.

Per instrumentengroep is er een afzonderlijke cluster:

 • 2A: klassieke snaarinstrumenten
 • 2B klassieke toetseninstrumenten
 • 2C: klassieke blaasinstrumenten
 • 2D klassiek slagwerk
 • 2E: klassieke zang

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad muziek komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie klassiek besteed je 3 lestijden aan het vak instrument: klassiek.

Je kiest ook voor minstens 1 van de volgende vakken:

 • Arrangeren
 • Begeleidingspraktijk
 • Begeleidingspraktijk: klassiek
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: klassiek
 • Groepsmusiceren vocaal: klassiek
 • Improvisatie
 • Instrument: klassiek
 • Hedendaagse muziek
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de ,3de of 4de graad muziek

4de graad muziek, studierichting Verolkend Muzikant, optie musical/muziektheater

Instroom

Leerlingen moeten de competenties van de 3de graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Je  bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Onderwijsbevoegdheid

De optie musical/muziektheater bevindt zich in cluster 8 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad muziek komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie musical/muziektheater besteed je 3 lestijden aan het vak zang: musical/muziektheater in.

Je kiest ook voor 1 van de volgende vakken:

 • Arrangeren
 • Atelier: musical/muziektheater
 • Danscompositie en -improvisatie
 • Musical/muziektheater-dans
 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: musical/muziektheater
 • Groepsmusiceren vocaal: musical/muziektheater
 • Musical/muziektheater drama
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie
 • Zang musical/muziektheater
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de ,3de of 4de graad muziek

4de graad muziek, studierichting Vertolkend Muzikant, optie oude muziek

Instroom

Leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3de graad verworven hebben.

Studieomvang

Minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Je  bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Onderwijsbevoegdheid

De optie oude muziek bevindt zich in cluster 3 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad muziek komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie oude muziek besteed je 3 lestijden aan het vak instrument: oude muziek.

Je kiest ook voor minstens 1 van de volgende vakken:

 • Begeleidingspraktijk
 • Begeleidingspraktijk: oude muziek
 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: oude muziek
 • Groepsmusiceren vocaal: oude muziek
 • Historische uitvoeringspraktijk
 • Improvisatie
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie
 • Elk vak uit een andere optie van de 2de ,3de of 4de graad muziek

Specialisatie dirigent: instrumentale muziek

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie.

Studieomvang

4 lestijden te spreiden over 2 leerjaren.

Je  bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein muziek.

Onderwijsbevoegdheid

De optie dirigent instrumentale muziek bevindt zich in cluster 12 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Directie instrumentale muziek
 • Analyse en begeleidingspraktijk
 • Arrangeren
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Muziektheorie
 • Muziekgeschiedenis
 • Elk vak uit een optie van de 4de graad muziek

Specialisatie dirigent: vocale muziek

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie.

Studieomvang

4 lestijden te spreiden over 2 leerjaren.

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein muziek.

Onderwijsbevoegdheid

De optie dirigent vocale muziek bevindt zich in cluster 11 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Koordirectie
 • Analyse en begeleidingspraktijk
 • Arrangeren
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Muziektheorie
 • Muziekgeschiedenis
 • Elk vak uit een optie van de 4de graad muziek

Specialisatie dj

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie.

Studieomvang

4 lestijden te spreiden over 2 leerjaren

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein muziek.

Onderwijsbevoegdheid

De optie dj bevindt zich in cluster 6 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Arrangeren
 • Bedienen pro-apparatuur
 • Compositie: dj
 • Dj-vaardigheden
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Klanklab
 • Muziekgeschiedenis
 • Elk vak uit een optie van de 4e graad muziek

Specialisatie experimentele muziek

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie.

Studieomvang

4 lestijden te spreiden over 2 leerjaren.

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein muziek.

Onderwijsbevoegdheid

De optie experimentele muziek bevindt zich in cluster 9 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Live/studio electronics
 • Compositie: experimentele muziek
 • Arrangeren
 • Begeleidingspraktijk
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Klanklab
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie
 • Elk vak uit een optie van de 4de graad muziek

Specialisatie folk- en wereldmuziek

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie.

Studieomvang

4 lestijden te spreiden over 2 leerjaren.

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein muziek.

Onderwijsbevoegdheid

De optie folk- en wereldmuziek bevindt zich in cluster 7 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Instrument: folk- en wereldmuziek
 • Arrangeren
 • Begeleidingspraktijk
 • Begeleidingspraktijk: folk- en wereldmuziek
 • Compositie: folk- en wereldmuziek
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: folk- en wereldmuziek
 • Groepsmusiceren vocaal: folk- en wereldmuziek
 • Improvisatie
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie
 • Elk vak uit een optie van de 4de graad muziek

Keuzevakken

Leerlingen kunnen elk vak uit een andere optie van de 4de graad muziek als bijkomend keuzevak volgen.

Specialisatie jazz-pop-rock

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie.

Studieomvang

4 lestijden te spreiden over 2 leerjaren.

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein muziek.

Onderwijsbevoegdheid

De optie jazz-pop-rock bevindt zich in cluster 4 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Instrument: jazz-pop-rock
 • Arrangeren
 • Begeleidingspraktijk
 • Begeleidingspraktijk: jazz-pop-rock
 • Compositie: jazz-pop-rock
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock
 • Groepsmusiceren vocaal: jazz-pop-rock
 • Improvisatie
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie
 • Singer-songwriter
 • Elk vak uit een optie van de 4de graad muziek

Keuzevakken

Leerlingen kunnen elk vak uit een andere optie van de 4de graad muziek als bijkomend keuzevak volgen.

Specialisatie klassiek

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie.

Studieomvang

4 lestijden te spreiden over 2 leerjaren.

Je  bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein muziek.

Onderwijsbevoegdheid

De optie klassiek bevindt zich in cluster 2 van het domein muziek.

Per instrumentengroep is er een afzonderlijke cluster:

 • 2A: klassieke snaarinstrumenten
 • 2B klassieke toetseninstrumenten
 • 2C: klassieke blaasinstrumenten
 • 2D klassiek slagwerk
 • 2E: klassieke zang

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor een cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Instrument: klassiek
 • Arrangeren
 • Begeleidingspraktijk
 • Begeleidingspraktijk: klassiek
 • Compositie: klassiek
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: klassiek
 • Groepsmusiceren vocaal: klassiek
 • Improvisatie
 • Hedendaagse muziek
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie
 • Elk vak uit een optie van de 4de graad muziek

Keuzevakken

Leerlingen kunnen elk vak uit een andere optie van de 4de graad muziek als bijkomend keuzevak volgen.

Specialisatie musical/muziektheater

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie.

Studieomvang

4 lestijden te spreiden over 2 leerjaren.

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein muziek.

Onderwijsbevoegdheid

De optie musical/muziektheater bevindt zich in cluster 8 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Atelier: musical/muziektheater
 • Arrangeren
 • Compositie: musical/muziektheater
 • Danscompositie en -improvisatie
 • Musical/muziektheater-dans
 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: musical/muziektheater
 • Groepsmusiceren vocaal: musical/muziektheater
 • Musical/muziektheater-drama
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie
 • Zang musical/muziektheater
 • Elk vak uit een optie van de 4de graad muziek

Keuzevakken

Leerlingen kunnen elk vak uit een andere optie van de 4de graad muziek als bijkomend keuzevak volgen.

Specialisatie muziekproductie

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie.

Studieomvang

4 lestijden te spreiden over 2 leerjaren

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein muziek.

Onderwijsbevoegdheid

De optie muziekproductie bevindt zich in cluster 10 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Muziekproductie
 • Arrangeren
 • Geluidsleer en opnametechniek
 • Klanklab
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziekmanagement
 • Singer-songwriter
 • Elk vak uit een optie van de 4de graad muziek

Keuzevakken

Leerlingen kunnen elk vak uit een andere optie van de 4de graad muziek als bijkomend keuzevak volgen.

Specialisatie oude muziek

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie.

Studieomvang

4 lestijden te spreiden over 2 leerjaren

Je  bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein muziek.

Onderwijsbevoegdheid

De optie oude muziek bevindt zich in cluster 3 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Instrument: oude muziek
 • Begeleidingspraktijk
 • Begeleidingspraktijk: oude muziek
 • Groepsmusiceren
 • Groepsmusiceren instrumentaal: oude muziek
 • Groepsmusiceren vocaal: oude muziek
 • Historische uitvoeringspraktijk
 • Improvisatie
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie
 • Elk vak uit een optie van de 4de graad muziek

Keuzevakken

Leerlingen kunnen elk vak uit een andere optie van de 4de graad muziek als bijkomend keuzevak volgen.

Kortlopende studierichting Muziekcultuur, optie muziekcultuur

Instroom

Je academie bepaalt zelf de minimumleeftijd voor de kortlopende studierichting Muziekcultuur.

Studieomvang

6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein muziek.

Onderwijsbevoegdheid

De optie muziekcultuur bevindt zich in cluster 13 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Muziekcultuur: klassiek
 • Muziekcultuur: oude muziek
 • Muziekcultuur: jazz-pop-rock
 • Muziekcultuur: folk- en wereldmuziek
 • Muziekcultuur: musical/muziektheater
 • Muziekcultuur: experimentele muziek
 • Muziekgeschiedenis: klassiek
 • Muziekgeschiedenis: oude muziek
 • Muziekgeschiedenis: jazz-pop-rock
 • Muziekgeschiedenis: folk- en wereldmuziek
 • Muziekgeschiedenis: musical/muziektheater
 • Muziekgeschiedenis: experimentele muziek
 • Muziekkritiek

Leerlingen kunnen bijkomend ook vakken uit andere domeinen volgen:

Uit domein beeldende en audiovisuele kunsten
 • Beeldende en audiovisuele cultuur
 • Beeldende en audiovisuele kritiek
 • Digitale beeldbewerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Initiatie tekenen
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Kunstgeschiedenis
 • Mediatraining
 • Tentoonstellingsbeheer
Uit domein woordkunst-drama
 • Literatuurgeschiedenis
 • Theatergeschiedenis
 • Theaterkritiek
 • Voorstellingsanalyse woordkunst-drama
Uit domein dans
 • Danskritiek
 • Geschiedenis van de dans
 • Voorstellingsanalyse dans

Kortlopende studierichting Muziekcultuur, optie recensent muziek

Instroom

Je academie bepaalt zelf de minimumleeftijd voor de kortlopende studierichting Muziekcultuur.

Studieomvang

6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein muziek.

Onderwijsbevoegdheid

De optie recensent muziek bevindt zich in cluster 13 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Muziekcultuur: klassiek
 • Muziekcultuur: oude muziek
 • Muziekcultuur: jazz-pop-rock
 • Muziekcultuur: folk- en wereldmuziek
 • Muziekcultuur: musical/muziektheater
 • Muziekcultuur: experimentele muziek
 • Muziekkritiek
 • Muziekgeschiedenis: klassiek
 • Muziekgeschiedenis: oude muziek
 • Muziekgeschiedenis: jazz-pop-rock
 • Muziekgeschiedenis: folk- en wereldmuziek
 • Muziekgeschiedenis: musical/muziektheater
 • Muziekgeschiedenis: experimentele muziek
Uit domein beeldende en audiovisuele kunsten
 • Beeldende en audiovisuele cultuur
 • Beeldende en audiovisuele kritiek
 • Digitale beeldbewerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Initiatie tekenen
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Kunstgeschiedenis
 • Mediatraining
 • Tentoonstellingsbeheer
Uit domein woordkunst-drama
 • Literatuurgeschiedenis
 • Theatergeschiedenis
 • Theaterkritiek
 • Voorstellingsanalyse woordkunst-drama
Uit domein dans
 • Danskritiek
 • Geschiedenis van de dans
 • Voorstellingsanalyse dans

Kortlopende studierichting Muziekgeschiedenis, optie muziekgeschiedenis

Instroom

Je academie bepaalt zelf de minimumleeftijd voor de kortlopende studierichting Muziekgeschiedenis.

Studieomvang

6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein muziek.

Onderwijsbevoegdheid

De optie muziekgeschiedenis bevindt zich in cluster 13 van het domein muziek.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Muziekgeschiedenis: klassiek
 • Muziekgeschiedenis: oude muziek
 • Muziekgeschiedenis: jazz-pop-rock
 • Muziekgeschiedenis: folk- en wereldmuziek
 • Muziekgeschiedenis: musical/muziektheater
 • Muziekgeschiedenis: experimentele muziek
 • Muziekcultuur: klassiek
 • Muziekcultuur: oude muziek
 • Muziekcultuur: jazz-pop-rock
 • Muziekcultuur: folk- en wereldmuziek
 • Muziekcultuur: musical/muziektheater
 • Muziekcultuur: experimentele muziek
 • Muziekkritiek
Uit domein beeldende en audiovisuele kunsten
 • Beeldende en audiovisuele cultuur
 • Beeldende en audiovisuele kritiek
 • Digitale beeldbewerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Initiatie tekenen
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Kunstgeschiedenis
 • Mediatraining
 • Tentoonstellingsbeheer
Uit domein woordkunst-drama
 • Literatuurgeschiedenis
 • Theatergeschiedenis
 • Theaterkritiek
 • Voorstellingsanalyse woordkunst-drama
Uit domein dans
 • Danskritiek
 • Geschiedenis van de dans
 • Voorstellingsanalyse dans