Vrijstelling voor je leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs

Heeft een leerling de (minimum)leerplandoelstellingen voor een bepaald vak al eerder of elders verworven? Dan kan je een vrijstelling verlenen.

Vrijstelling

Een leerling die een vak al gevolgd heeft in het deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs of hoger onderwijs of via een ander leertraject competenties heeft verworven, kan je als directeur een vrijstelling verlenen. Dat doe je als je van oordeel bent dat de leerling de onderwijsdoelen bereikt heeft in een eerdere opleiding, of buiten het formele onderwijs.

Naar boven

Financiering van leerlingen met een vrijstelling

Leerlingen die een vrijstelling genieten, leveren geen volledige omkadering op. De wegingsfactor vind je in de omzendbrief vrijstelling en alternatieve leercontext.

Naar boven

Wat moet ik doen?

De codes die je voor een vrijstelling in de leerlingenzending gebruikt vind je in de omzendbrief jaarlijkse inlichtingen deeltijds kunstonderwijs.

Naar boven