Onderwijsinhoud en leerlingenbegeleiding secundair onderwijs

Het actieplan Hoog tijd voor geZONtijd wil het gezondheidsbeleid van scholen versterken. Het plan focust op 4 thema’s uit het gezondheidsbeleid van scholen.

In alle Vlaamse basis- en secundaire scholen en in de centra voor leerlingenbegeleiding geldt een algemeen rookverbod voor leerlingen, leraren, ouders en anderen.