Onderwijsinhoud en leerlingenbegeleiding secundair onderwijs

Het actieplan Hoog tijd voor geZONtijd wil het gezondheidsbeleid van scholen versterken. Het plan focust op 4 thema’s uit het gezondheidsbeleid van scholen.

In alle Vlaamse basis- en secundaire scholen en in de centra voor leerlingenbegeleiding geldt een algemeen rookverbod voor leerlingen, leraren, ouders en anderen.

Geletterdheid is heel belangrijk. Het Plan Geletterdheid wil de geletterdheid bij iedereen bevorderen. Vind goede praktijken, inspiratie, cijfers en onderzoek over geletterdheid, partners, getuigenissen, ...