Onderwijsinhoud en leerlingenbegeleiding secundair onderwijs

Tips voor gezonde voeding en eetgedrag op school. En hoe geef je beweging een plaats in je gezondheidsbeleid?

In alle Vlaamse basis- en secundaire scholen en in de centra voor leerlingenbegeleiding geldt een algemeen rookverbod voor leerlingen, leraren, ouders en anderen.