Nascholing, publicaties, websites, presentaties over CLIL

Meer over wat CLIL inhoudt, tips om het op school en de klas toe te passen,  vaardigheden van een CLIL-leerkracht ...

Nascholing en activiteiten

Naar boven

Websites

Naar boven

Publicaties en onderzoek

Naar boven

Boeken

  • Klaar voor CLIL. Het CLIL-handboek voor Vlaanderen en Nederland (red. Liesbeth Martens en Piet Van de Craen, Acco 2017 - ISBN: 9789462927056). Bijdragen: Katrien Dewaele, An Jacobs, Matthijs Ran, Esli Struys, Jean Surmont, Jill Surmont, Onno van Wilgenburg e.a. De auteurs werpen licht op de CLIL-praktijk als lesgever in CLIL-scholen, CLIL-lerarenopleider, nascholer of onderzoeker.

  • Teaching other subjects through English (CLIL): resource books for teachers (Sheelagh Deller, Christine Price) bevat praktische activiteiten die leerkrachten bij verschillende vakken kunnen gebruiken.
  • Learning and teaching languages through content. A counterbalanced approach (Roy Lyster) geeft een overzicht van educatieve praktijken om aan te tonen dat CLIL de meertaligheid bij leerlingen positief beïnvloedt.
  • Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in bilingual and multilingual education (Peeter Mehisto, David Marsch, María Jesús Frigols) onderzoekt hoe taal en leren van vakinhoud samengaan en reikt ideeën en suggesties aan om met CLIL aan de slag te gaan in het lager en secundair onderwijs
  • CLIL Skills (Liz Dale, Wibo van de Es, Rosie Tanner) behandelt 6 noodzakelijke vaardigheden waarover CLIL-leerkrachten moeten beschikken en verbindt daarbij theorie en praktijk.
  • Zowel Putting CLIL into Practice (Phil Ball, Keith Kelly en John Clegg, Oxford UP, 2015) als CLIL: Content and Language Integrated Learning (Do Coyle, Philip Hood, David Marsh, Cambridge UP, 2010) bevatten naast theoretische ook praktische handvatten voor CLIL-leerkrachten.

  • Windows on CLIL: Content and Language Integrated Learning in the European Spotlight (Anne Maljers, David Marsh, Dieter Wolff) beschrijft het tweetalig onderwijs in 20 Europese landen, gelinkt aan politiek en onderwijspraktijk.
  • Profiling European CLIL Classrooms – Languages Open Doors (David Marsh, Anne Maljers, Aini-Kristiina Hartiala) beschrijft 5 CLIL-dimensies die voorkomen in Europese scholen.

Presentaties

Naar boven

Contact
Afdeling Horizontaal Beleid
Afdeling Horizontaal Beleid
Consciencegebouw
Koning Albert II - laan 15
1210 Brussel
België
Nathalie De Bleeckere
Fauve Van den Berghe