InnoVET: Innovatieve Opleidingen in Vocational Education and Training

InnoVET stimuleert tso- en bso-scholen om innovatieve materialen en methodieken te ontwikkelen en te verspreiden.

Herbekijk de resultaten van de 13 InnoVET-projecten uit de 1ste cyclus (schooljaar 2019 - 2020).

Op KlasCement deelt innoVET innovatief lesmateriaal van en voor leerkrachten in het beroeps- en technisch secundair onderwijs.

Kom via het Lerend Netwerk InnoVET in contact met andere partners en projecten.

Ontdek 2 innovatieve VET-projecten uit Nederland en Baskenland.