Modernisering van het secundair onderwijs

Het secundair onderwijs in Vlaanderen scoort internationaal uitstekend. Toch wijzen onderzoeken en ervaringen op belangrijke verbeterpunten. Om elke leerling het beste onderwijs te bieden op maat van zijn talenten, interesses en mogelijkheden, wordt het secundair onderwijs hertekend.

Met de modernisering van het secundair onderwijs worden zowel de onderwijsdoelen als het aanbod van de studierichtingen aangepast.

De redenen en de doelstellingen van de modernisering.

Het traject van de modernisering, van het masterplan 2013 tot nu en in de toekomst.

Op onderwijsdoelen.be vind je alle doelen die de overheid vastlegt voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en hoger onderwijs.