Sleutelcompetenties

16 sleutelcompetenties vormen de basis voor de nieuwe eindtermen. De eindtermen worden geformuleerd in functie van deze sleutelcompetenties en niet langer in functie van vakken of leergebieden. Hierdoor vervalt het onderscheid tussen vak- of leergebiedgebonden en vak- of leergebiedoverschrijdende onderwijsdoelen. De verbinding tussen de onderwijsdoelen en de vakken of leergebieden of vakkenclusters en leergebiedclusters gebeurt via de leerplannen op school. 

Vind leermiddelen over elke sleutelcompetentie bij KlasCement.

Ontdek de basisprincipes voor de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs bij Klasse.

Ontdek de onderwijsdoelen voor elke sleutelcompetentie.

Ontdek het kader om rond cultureel bewustzijn te werken: Cultuur in de Spiegel.

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn door de overheid bepaalde minimumdoelen in onderwijs.

Wat is een leerplan? Wie ontwikkelt het? Waar vind je het?