Nederlands tweede taal: aanbod en afsprakenkader

Basiskennis Nederlands: voorwaarde voor inburgering

Een opleiding Nederlands tweede taal (NT2 ) volgen kan een voorwaarde zijn om een attest van inburgering te behalen.
Meer informatie: Agentschap Integratie en Inburgering - Inburgering. Basiskennis van het Nederlands of taalbereidheid is vaak ook een voorwaarde voor het ontvangen van OCMW-steun, of om in aanmerking te komen voor een sociale woning.

Naar boven

Aanbod Nederlands tweede taal in Vlaanderen

Anderstaligen kunnen in Vlaanderen lessen Nederlands Tweede taal (NT2) volgen bij verschillende organisaties. Het belangrijkste aanbod situeert zich in het volwassenenonderwijs:

  • De Centra voor Basiseducatie (CBE): voor volwassenen die trager leren, en voor anderstaligen die analfabeet zijn of het Latijns schrift niet goed kunnen lezen of schrijven
  • De Centra voor Volwassenenonderwijs  (CVO): een divers aanbod op het vlak van intensiteit en taalniveau

Daarnaast is er een aanbod NT2 bij:

  • De universitaire talencentra: intensieve cursussen,  cursisten die willen verder studeren. Van starters wordt een zekere ervaring in het leren van (West-Europese) talen verwacht.
  • De VDAB: specifieke vervolgopleidingen Nederlands voor werkzoekenden en werknemers, bij voorkeur als aanvulling op een beroepsopleiding of werkervaring
  • Syntra: specifieke taalvaardigheidscursussen voor (kandidaat-)ondernemers en hun medewerkers, bij voorkeur als aanvulling bij een opleiding
  • Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers (OKAN): voor anderstalige jongeren

Naar boven

Huizen van het Nederlands

De huizen van het Nederlands hebben een coördinerende rol in het NT2-aanbod. Ze  oriënteren anderstaligen deskundig en neutraal naar de meest gepaste opleiding of cursus.

  • De provinciale Huizen van het Nederlands maken deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering.
  • In Antwerpen en Gent zijn de Huizen van het Nederlands ingebed in twee stedelijke agentschappen: Atlas (Antwerpen) en IN-Gent. Het Huis van het Nederlands Brussel is een vzw.

Websites

Naar boven

Afsprakenkader

De taakverdeling tussen de verschillende organisaties die bij het NT2-aanbod betrokken zijn, is beschreven in het Vlaams afsprakenkader NT2

Het afsprakenkader werd opgesteld in samenspraak met de NT2-onderwijs belanghebbenden, en goedgekeurd door de Vlaamse Regering in 2009.

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina’s

Voor cursisten

Voor directies en administraties

Website