Leerlingenvervoer in het basis- en secundair onderwijs

Vul de vaste opstappplaats in en vind de scholen waarvoor je leerling recht heeft op leerlingenvervoer.

Vragen? Opmerkingen?

Mail het team Leerlingenvervoer via leerlingenvervoer@vlaanderen.be of bel:

  • Jeremy Soetens: 02 553 99 80
  • Gökhan Demir: 02 553 88 34
  • Tom De Valck: 02 553 88 47

Vraag het recht op zonaal collectief vervoer of individueel vervoer aan voor je leerlingen.

Is het recht op individueel leerlingenvervoer toegekend? Vraag subsidies voor eigen vervoer of openbaar vervoer aan voor je leerlingen.