Wat doe je als centrum voor leerlingenbegeleiding bij stroomafschakeling?

Sluiting

Mag een CLB op de dag van een afschakeling sluiten?

Bekijk in eerste instantie of de onderzoeken en de begeleiding gewoon kunnen doorgaan en of je maatregelen moet treffen om die te verzekeren.

Het streefdoel moet altijd zijn dat de afspraken zo veel mogelijk doorgaan.

Als bestuur ben je bevoegd om het centrum eventueel (tijdelijk) te sluiten. Communiceer daar dan tijdig over met de personeelsleden en scholen, en met de ouders en leerlingen waarmee je een afspraak hebt.

Wat als onderzoek op scholen niet kan doorgaan omdat die vroeger sluiten?

De scholen verwittigen het centrum als zou blijken dat geplande onderzoeken er niet kunnen doorgaan.

De scholen en de centra brengen de ouders en de personeelsleden op de hoogte.

Moet je het ministerie van Onderwijs verwittigen als je beslist om vroeger te sluiten?

Het centrum moet het ministerie niet op de hoogte brengen van de sluiting.

Naar boven

Personeel

Wat als personeelsleden het centrum niet kunnen bereiken?

Als personeelsleden het CLB niet kunnen bereiken omdat er geen openbaar vervoer is, bezorgen ze de eerste werkdag na de afschakeling een verklaring op eer aan de directeur. In de verklaring staat duidelijk de reden waarom ze het centrum niet konden bereiken.

Je houdt de verklaring bij zodat je ze bij controle van het ministerie van Onderwijs kan voorleggen.

Naar boven

Communicatie

Hoe verloopt de communicatie met het personeel , scholen, ouders en leerlingen?

Pas op de dag vóór een afschakeling weet je zeker of er wordt afgeschakeld. Dan is er nog heel weinig tijd om naar ouders, scholen en personeel te communiceren over de maatregelen die het centrum zal nemen.

Daarom is het cruciaal dat je voor er van afschakeling sprake is, analyseert wat de impact van een mogelijke afschakeling kan zijn.

Hou rekening met mogelijke scenario’s naargelang

  • Je CLB zelf of de scholen al dan niet in een afgeschakelde zone liggen
  • De personeelsleden al dan niet in een afgeschakelde zone wonen

Communiceer via verschillende kanalen met ouders, scholen en personeelsleden over alle maatregelen voor, tijdens en na een afschakeling. Doe dat tijdig, zodat scholen en personeelsleden de nodige voorzorgen kunnen nemen.

Spreek ook goed af hoe je ouders, scholen en personeel op de dag voor de afschakeling verwittigt. De checklist kan helpen.

Naar boven