Wat doe je als centrum voor volwassenenonderwijs of basiseducatie bij stroomafschakeling?

Sluiten en afwezigheden

Mag een centrum sluiten op de dag dat de elektriciteit wordt afgeschakeld?

Je bekijkt of de lessen gewoon kunnen doorgaan en je neemt eventueel extra maatregelen. Het streefdoel is altijd om de lessen zo veel mogelijk te laten doorgaan.

Kunnen de lessen toch niet doorgaan, dan informeer je cursisten en personeelsleden tijdig en registreer je de geplande les als afgelast in DAVINCI.

Naar boven

Lessen en examens

Moeten lessen die niet kunnen doorgaan worden ingehaald?

Je bent niet verplicht om een inhaalles te organiseren.

Als de lessen meerdere keren niet kunnen doorgaan door een stroomonderbreking, zoek je wel naar oplossingen zodat cursisten de doelstellingen van de opleiding kunnen halen.

Maak daar duidelijke afspraken over met personeelsleden en cursisten.

Mag je lessen inkorten?

Als een leraar vroeger weg moet door een afschakeling, kunnen de lessen worden ingekort.

Maak afspraken over het al dan niet inhalen van die lessen. Zorg ervoor dat de doelstellingen van de opleiding worden gehaald.

Pas de cursusregistratie aan in DAVINCI.

Wat als een examen niet kan doorgaan?

Is het examen het enige moment waarop cursisten een studieresultaat of –bewijs kunnen halen, dan plan je een nieuw examen.

Het reeds geplande examen registreer je als afgelast.

Naar boven

Administratie en personeel

Moet je cursisten een deel van het inschrijvingsgeld terugbetalen als lessen niet kunnen doorgaan door een afschakeling?

Raadpleeg het centrumreglement. Afhankelijk van wat daarin staat, kan een cursist een (gedeeltelijke) terugbetaling voor de afgelaste les vragen.

Moet je het ministerie van Onderwijs verwittigen als het centrum sluit?

Je beslist als centrum zelf wanneer de lessen plaatsvinden. In DAVINCI registreer je de correcte lestijden.

Wat als personeelsleden het centrum niet kunnen bereiken door een afschakeling?

Als personeelsleden het centrum niet kunnen bereiken omdat er geen openbaar vervoer is, bezorgen ze de eerste werkdag na de afschakeling een verklaring op eer aan de directeur.

In de verklaring staat duidelijk de reden waarom ze het centrum niet konden bereiken.

Hou de verklaring bij zodat je ze bij controle van het ministerie van Onderwijs kan voorleggen.

Beslis je om het centrum te sluiten op de dag van een afschakeling? Dan is een verklaring op eer van personeelsleden die het centrum niet kunnen bereiken, niet nodig.  Die is alleen nodig op dagen dat het centrum open is.

Hoe registreer je cursisten die niet aanwezig kunnen zijn door een afschakeling?

Brengt de cursist een verklaring binnen, dan registreer je haar of hem als verantwoord afwezig in DAVINCI. Je voegt de verklaring bij het cursistendossier.

Beslis je om het centrum te sluiten op de dag van een afschakeling? Dan is een verklaring op eer van cursisten die het centrum niet kunnen bereiken, niet nodig.  Die is alleen nodig op dagen dat het centrum open is.

Naar boven

Communicatie

Hoe verloopt de communicatie met cursisten en personeelsleden?

Pas op de dag vóór een afschakeling weet je zeker of er wordt afgeschakeld. Je hebt dan nog weinig tijd om te communiceren naar cursisten en personeelsleden over maatregelen die je neemt.

Daarom is het erg belangrijk dat je op voorhand analyseert wat de impact is van een mogelijke afschakeling. Gebruik de checklist om je daarbij te helpen.

Verwittig cursisten en personeelsleden tijdig en via verschillende kanalen.

Spreek goed af hoe je cursisten de dag voor de afschakeling op de hoogte brengt.

Naar boven