Ondersteuning en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Ondersteuning

Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo) en 4 pedagogische begeleidingsdiensten - van GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen,  OVSG en POV - ondersteunen de centra voor basiseducatie (CBE) en de centra voor volwassenenonderwijs (CVO).

Er zijn 4 vormen van ondersteuning:

  • Agogische en organisatorische ondersteuning
  • Deskundigheidsbevordering van het personeel
  • Onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg
  • Ondersteuning voor de realisatie van de eindtermen en basiscompetenties

Naar boven

Kennis- en expertiseontwikkeling

Vocvo en de 4 pedagogische begeleidingsdiensten werken structureel samen voor de opdrachten uit het decreet volwassenenonderwijs:

  • Curriculumontwikkeling
  • Erkennen van verworven competenties
  • Onderwijs aan gedetineerden
  • Geletterdheid
  • Afstandsleren, e-leren en gecombineerd leren

Zij realiseren die opdrachten via projectgroepen, aangestuurd door leden van alle ondersteuningsdiensten.

Meer informatie:

Naar boven