Ontslag na negatieve evaluatie

Wat is het?

 • Een evaluatie kan leiden tot een evaluatieverslag met eindconclusie ‘onvoldoende’. Dat kan uitmonden in ontslag.
 • Er geldt geen opzeggingstermijn, behalve voor vastbenoemde personeelsleden. De opzeggingstermijn start op het moment dat het personeelslid op de hoogte is van het ontslag. De duur van die termijn wordt vastgesteld volgens het aantal arbeidsdagen dat vereist is om aanspraak te kunnen maken op werkloosheids- of ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Het personeelslid mag geheel of gedeeltelijk afstand doen van die opzeggingstermijn.
 • Het personeelslid kan beroep aantekenen tegen de negatieve evaluatie bij de bevoegde kamer van het college van beroep.

Naar boven

Voor wie?

Ontslag na 2 opeenvolgende negatieve evaluaties of na 3 negatieve evaluaties in de loopbaan

 • Vastbenoemde personeelsleden
 • Personeelsleden met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)
 • Personeelsleden die vastbenoemd zijn in een selectie- of bevorderingsambt en daarvoor vastbenoemd waren in een ambt in het onderwijs. Opgelet: het gaat daarbij niet om ‘ontslag’, maar om ‘verwijderen uit het ambt’. Het personeelslid mag terug aan de slag gaan in het ambt waarin het voorheen vastbenoemd was.

Ontslag na 1 negatieve evaluatie

 • Personeelsleden met een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD)
 • Personeelsleden belast met een mandaat

Naar boven

Wat moet ik doen?

Het school- of centrumbestuur:

 • Meldt de uitdiensttreding elektronisch (Dimona) ten laatste op de dag van de uitdiensttreding:
  • Via RL-4 als het eerder al het opdrachtenpakket doorstuurde via RL-1
  • Via RL-11 als het nog geen opdrachtenpakket doorstuurde
 • Bezorgt het personeelslid:
  • Een bewijs van werkloosheid voor de RVA (C4.6)
  • Eventueel een dienstattest
 • Belast een vastbenoemd personeelslid in een opzeggingstermijn eventueel met een andere opdracht, of stelt een vervanger aan.

Naar boven