Vakbondsverlof van je personeel

Wat is het?

  • Wat is vakbondsverlof en wat zijn de voorwaarden om het te nemen?

  • Wat zijn de gevolgen voor het salaris en de anciënniteit van het personeelslid?

  • Wanneer begint en eindigt vakbondsverlof?

  • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over vakbondsverlof.

Naar boven

Wat moet ik doen?

  • Meld de dienstonderbreking (code 18) via je schoolsoftware aan het werkstation. De goedkeuring van de elektronische zending geldt als akkoord voor de detachering.

  • De cel Detacheringen van AGODI stelt een bevestiging op en bezorgt die aan de vakorganisatie.

Naar boven

Ziektemelding van een gedetacheerd personeelslid

  • Een personeelslid meldt zijn of haar ziekteverlof aan de vakorganisatie.
  • De vakorganisatie bezorgt het formulier ‘Melding van ziekteverlof bij detachering’ aan de cel Detacheringen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Naar boven

Een detachering vroegtijdig stopzetten

Een goedgekeurde detachering kan vervroegd eindigen.

  • Meld de vroegtijdige beëindiging via een RL-4 aan je werkstation.
  • De vakorganisatie bezorgt het ondertekende formulier ’Aanvraag van de vervroegde stopzetting van een detachering’ aan de cel Detacheringen.

Naar boven