Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar van je personeel

Wat is het?

  • Is het verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar een recht of een gunst?
  • Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen?
  • Wanneer begint en eindigt het verlof?
  • Hoe lang mag je personeelslid het verlof nemen?
  • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar.

Wat moet ik doen?

  • Deel de beslissing van je school- of centrumbestuur ten laatste 15 dagen na ontvangst van de aanvraag mee aan je personeelslid.
  • Het bestuur motiveert zijn beslissing uiterlijk 7 kalenderdagen voor de aanvang van het verlof schriftelijk als het verlof niet of slechts gedeeltelijk is toegekend.
  • Deel het verlof elektronisch mee aan het werkstation via RL-1 en RL-12:

Codes dienstonderbrekingen verlof voor verminderde prestaties 

Code 

Dienstonderbreking 

bereik 

RL 

Begin-datum 

Einddatum 

217  

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar halftijds  

O  

1 en 12  

01-09-2017  

onbepaald  

218  

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar met 1/5 de  

O  

1 en 12  

01-09-2017  

onbepaald  

219  

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar afwijking volume  

O  

1 en 12  

01-09-2017  

onbepaald  

O = opdrachtgebonden

De aanvraagformulieren bij het verlof voor verminderde prestaties blijven ter beschikking in de school, de instelling of het centrum. Je moet ze niet sturen naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en/of het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).

Let op: de volgende dienstonderbrekingen verlof voor verminderde prestaties worden stopgezet op 31-08-2017. Deze dienstonderbrekingen kunnen niet meer genomen worden vanaf 01-09-2017.

Codes dienstonderbrekingen verlof voor verminderde prestaties die worden stopgezet op 31-08-2017 

Code 

Dienstonderbreking 

bereik 

RL 

Begin-datum 

Einddatum 

010  

Verlof voor verminderde prestaties wegens sociale en familiale redenen  

O  

1 en 12  

01-01-1900  

31-08-2017  

011  

Verlof voor verminderde prestaties >50 jaar  

O  

1 en 12  

01-01-1900  

31-08-2017  

012  

Verlof voor verminderde prestaties 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar  

O  

1 en 12  

01-01-1900  

31-08-2017  

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina

Voor onderwijspersoneel