Herinschakeling van je personeelslid na een beslissing van Medex

Wat is het?

 • Wat is herinschakeling na een beslissing van Medex?
 • Voorwaarden en gevolgen, begin, duur en einde
 • Procedure en omzendbrief voor je personeel

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over herinschakeling na een beslissing van Medex

Naar boven

Wat moet ik doen?

Overleg en overeenkomst

Een vastbenoemd personeelslid dat in de administratieve stand terbeschikkingstelling wegens ziekte terecht komt, kan – in afwachting van een oproep door het Bestuur medische expertise (Medex) - een overleg vragen met het school- of centrumbestuur over mogelijkheden tot aangepaste tewerkstelling.

 • Organiseer dat overleg zo snel mogelijk en nodig ook de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer uit. Op basis van het overleg bezorgt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een advies aan je bestuur en aan je personeelslid.
 • Stuur dat advies naar Medex, met de vraag om het mee in overweging te nemen bij de behandeling van het dossier. Medex beslist autonoom.

Beslist Medex dat het personeelslid definitief arbeidsongeschikt is voor de job waarin het vastbenoemd is, maar wel geschikt voor andere functies?

 • Organiseer dan een (nieuw) overleg over een nieuwe vorm van tewerkstelling met je personeelslid en - als die dat wenst - met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
 • Sluit met je personeelslid een schriftelijke overeenkomst over de nieuwe vorm van tewerkstelling.
 • Als jullie niet tot een overeenkomst komen, is de procedure uitgeput.

Meer informatie: omzendbrief herinschakeling na beslissing Medex: procedure
 

Herinschakelen of niet?

Je kan beslissen om het personeelslid al dan niet opnieuw in te schakelen in een aangepaste functie.

Herinschakeling

Er zijn 3 vormen van herinschakeling mogelijk:

 • Je past de functiebeschrijving van het personeelslid aan.
 • In het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs kan je de draagwijdte van de benoeming beperken door bepaalde vakken, opleidingen, modules of specialiteiten uit te sluiten van de opdracht.
 • Je biedt het personeelslid een andere vaste benoeming aan. Dat kan:
  • In een ambt waarin het personeelslid nog niet vastbenoemd was.
   Dan volgt een proefperiode voor het personeelslid, tewerkgesteld in een niet-organieke betrekking (dus bovenop het personeelskader). Maximaal 2 maanden vóór het afronden van de proefperiode neem je een beslissing. Oordeel je dat de proefperiode geslaagd is, geef het personeelslid dan een vaste benoeming in de nieuwe job – dat kan ook als er geen vacante uren beschikbaar zijn in die nieuwe job - en verklaar de oude job vacant.
  • In een ambt waarin het personeelslid al deeltijds vastbenoemd was. Dan is er geen proefperiode.

Meer informatie: omzendbrief herinschakeling na beslissing Medex: tewerkstelling

Geen herinschakeling

Je kan ook beslissen om het personeelslid geen nieuwe job aan te bieden. Dat kan:

 • Meteen na het overleg over een nieuwe vorm van tewerkstelling
 • Aan het einde van de proefperiode in de nieuwe job

Je kan het personeelslid dan de toegang tot het ambt ontzeggen.

Een personeelslid dat geen nieuwe job krijgt binnen 12 maanden nadat Medex de beslissing tot herinschakeling meedeelt, moet met pensioen gaan op de 1ste dag van de maand die volgt na die termijn van 12 maanden.

Meer informatie: omzendbrief herinschakeling na beslissing Medex: zonder tewerkstelling
 

Melden aan het ministerie

Een aanpassing van de functiebeschrijving moet je niet aan het ministerie melden.

Hoe je de andere mogelijke vormen van tewerkstelling (in een organieke of niet-organieke betrekking, in dezelfde of in een andere school) en de vervanging meldt, vind je in de omzendbrief herinschakeling na beslissing Medex: praktische schikkingen.

Naar boven