Herinschakeling van je personeelslid via de re-integratieprocedure

Wat is het?

 • Wat is herinschakeling in het kader van een re-integratieprocedure?
 • Voorwaarden en gevolgen, begin, duur en einde
 • Aanvraagprocedure, formulieren en omzendbrieven voor je personeel

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over herinschakeling in het kader van een re-integratieprocedure

Naar boven

Wat moet ik doen?

Bij de aanvraag

Onderneem de volgende stappen als een vastbenoemd personeelslid het recht op re-integratie inroept (via een aangetekende brief, met een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid van de behandelende arts):

 • Vul het formulier voor een verzoek om gezondheidstoezicht over werknemers in en bezorg het aan je personeelslid. Hij of zij bezorgt het ingevulde formulier aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Vind het formulier op werk.be - Maatregelen gezondheidstoezicht werknemers.
 • Organiseer zo snel mogelijk een overleg met het personeelslid en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer over mogelijkheden voor ander werk of een aanpassing van de huidige job.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer:

 • Formuleert na het overleg een advies op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling (zie pagina werk.be - Maatregelen gezondheidstoezicht werknemers)

 • Bezorgt dat aan het school- of centrumbestuur en het personeelslid

 • Informeert het personeelslid ook dat hij of zij in beroep kan gaan

 • Als de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer adviseert dat het personeelslid geschikt is om een andere functie uit te oefenen, en bestuur en personeelslid gaan akkoord met dat advies, sluit dan een schriftelijke overeenkomst met het personeelslid over de vorm van tewerkstelling.
   
 • Leidt het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer niet tot een overeenkomst over de tewerkstelling, dan is de procedure uitgeput.

Meer informatie: omzendbrief herinschakeling - re-integratieprocedure: procedure

Herinschakelen of niet?

Je kan beslissen om het personeelslid al dan niet weer in te schakelen in een aangepaste functie.

Herinchakeling

Er zijn 3 vormen van herinschakeling mogelijk:

 • Je past de functiebeschrijving van het personeelslid aan.
 • In het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs kan je  de draagwijdte van de benoeming beperken door bepaalde vakken, opleidingen, modules of specialiteiten uit te sluiten van de opdracht.
 • Je biedt het personeelslid een andere vaste benoeming aan. Dat kan:
  • In een ambt waarin het personeelslid nog niet vastbenoemd was.
   Dan volgt er een proefperiode voor het personeelslid, tewerkgesteld in een niet-organieke betrekking (dus bovenop het personeelskader). Maximaal 2 maanden vóór het afronden van de proefperiode neem je een beslissing. Oordeel je dat de proefperiode geslaagd is, dan geef je het personeelslid een vaste benoeming in de nieuwe job – dat kan ook als er geen vacante uren beschikbaar zijn in de nieuwe job - en verklaar je de oude job vacant.
  • In een ambt waarin het personeelslid al deeltijds vastbenoemd was. Dan is er geen proefperiode.

Meer informatie: omzendbrief herinschakeling - re-integratieprocedure: tewerkstelling

Geen herinschakeling

Je kan ook beslissen om het personeelslid geen nieuwe job aan te bieden. Dat kan:

 • Meteen na het advies van de preventieadviseur en het overleg
 • Aan het einde van de proefperiode in de nieuwe job

Je kan het personeelslid dan de toegang tot het ambt ontzeggen. Dat leidt niet meteen tot ontslag. Het personeelslid kan ziek blijven en het ziekteverlof uitputten, of een ander soort verlof aanvragen.

Meer informatie: omzendbrief herinschakeling - re-integratieprocedure: zonder tewerkstelling
 

Melden aan het ministerie

Een aanpassing van de functiebeschrijving moet je niet aan het ministerie melden.

Hoe je de andere mogelijke vormen van tewerkstelling (in een organieke of niet-organieke betrekking, in dezelfde of in een andere school) en de vervanging meldt, vind je in de omzendbrief herinschakeling -  re-integratieprocedure: praktische schikkingen.

Naar boven

Regelgeving en formulieren

Regelgeving

Formulieren