Ronde van Vlaanderen 2020 - Centra voor leerlingenbegeleiding

Zorgtijdgarantie

De ondersteuningsnetwerken hebben sinds het schooljaar 2018-2019 een gegarandeerde omkadering.  Tegelijk stijgt het aantal ondersteuningsvragen sinds de start van het ondersteuningsmodel. Er is dus meer zorgtijd nodig.

Daarom verhoogt de gegarandeerde omkadering vanaf het schooljaar 2020-2021:

  • Voor het basisonderwijs tot 18.974 lestijden en 17.845 uren
  • Voor het secundair onderwijs tot 10.761 lesuren en 3.614 uren

De werkingsmiddelen evolueren mee met de omkadering.

30 miljoen euro bijkomende investeringen bieden de kans om extra ondersteuners in te zetten die:

  • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen ondersteunen, of
  • Leerkracht of schoolteam kunnen helpen en begeleiden.

 

Leerplichtverlaging

Vanaf 1 september 2020 verlaagt de aanvang van de leerplicht van 6 naar 5 jaar. Het nieuwe eerste jaar leerplichtonderwijs begint vanaf het schooljaar 2020-2021 in het kleuteronderwijs, met extra aandacht voor taalvaardigheid Nederlands.

De leerplicht voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs bedraagt 290 halve dagen aanwezigheid per schooljaar. Afwezigheden die de directie als aanvaardbaar beschouwt kunnen meetellen voor de 290 halve dagen aanwezigheid.

Ouders kunnen een leerplichtige kleuter laten aansluiten bij een lagere school naar keuze voor het levensbeschouwelijk onderwijs (in het officieel onderwijs). Ook huisonderwijs kan. 

Bekijk de animatiefilm waarin we de leerplichtverlaging toelichten.

Wijzigingen regelgeving terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (tbsob) vanaf 1 september 2020

Vanaf 1 september 2020 gelden een aantal nieuwe maatregelen bij de toepassing van de tbsob-regelgeving, met als doel het terugdringen van het lerarentekort:

Wijzigingen loopbaanonderbrekingen

Alle presentaties

Bekijk alle gefilmde presentaties voor de centra voor leerlingenbegeleiding: YouTube: Ronde van Vlaanderen clb

Stel je vraag