Ronde van Vlaanderen 2020 - Personeel secundair onderwijs

Benoemen in verloven en overgedragen uren 

 

Op 1 januari 2021 zullen meer personeelsleden vast benoemd kunnen worden. Dat komt omdat bepaalde betrekkingen vacant verklaard moeten worden:

Wijzigingen regelgeving terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (tbsob) vanaf 1.9.2020

Vanaf 1 september 2020 gelden een aantal nieuwe maatregelen bij de toepassing van de tbsob-regelgeving, met als doel het terugdringen van het lerarentekort:

Tijdelijk project duaal lesgeven

Op 1 september 2020 start een twee jaar durend proefproject rond duaal lesgeven in het voltijds gewoon secundair onderwijs: een nieuw concept waarbij een werknemer van een bedrijf deeltijds een lesopdracht kan opnemen in een secundaire school. 
Als je school een vacature heeft die ze niet kan invullen via een reguliere statutaire aanstelling, kan ze beroep doen op een werknemer die aan de slag is in een bedrijf. School en bedrijf moeten daarvoor tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2022 een dienstverleningsovereenkomst afsluiten. Het personeelslid behoudt zijn salaris in zijn bedrijf en de school kent aan het bedrijf een financiële vergoeding toe via omzetting van uren-leraar in een krediet. Als het personeelslid nog geen bewijs van pedagogische bekwaamheid heeft, krijgt hij een verkorte educatieve opleiding op maat in samenwerking met de lerarenopleiding van een hogeschool of universiteit. 

Wijzigingen loopbaanonderbrekingen

Alle presentaties

Bekijk alle gefilmde presentaties voor het secundair onderwijs: YouTube - Ronde van Vlaanderen secundair onderwijs.

Stel je vraag