Ronde van Vlaanderen 2020: volwassenenonderwijs

Wijzigingen vaste benoeming 

Op 1 januari 2021 zullen meer personeelsleden vast benoemd kunnen worden. Dat komt omdat betrekkingen van sommige personeelsleden die gedurende het volledige schooljaar bepaalde verlofstelsels opnemen, vacant verklaard moeten worden.

Wijzigingen regelgeving terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (tbsob) vanaf 1 september 2020

Vanaf 1 september 2020 gelden een aantal nieuwe maatregelen bij de toepassing van de tbsob-regelgeving, met als doel het terugdringen van het lerarentekort:

Wijzigingen loopbaanonderbrekingen

Alle presentaties

Bekijk alle gefilmde presentaties voor het volwassenenonderwijs: YouTube - Ronde van Vlaanderen volwassenenonderwijs.

Stel je vraag