Release 27 oktober 2016

 

Wettig verblijf

De controle op het wettig verblijf is zowel voor de centra als de verificatie een arbeidsintensief proces. Daarom willen we door het verwerken van extra gegevens en door controles in DAVINCI dit proces administratief vereenvoudigen.

DAVINCI vraagt bijkomende gegevens op in het Rijksregister en samen met de reeds beschikbare persoonsinformatie, biedt dit de mogelijkheid om van bepaalde personen met zekerheid vast te stellen dat het wettig verblijf voldaan is. Concreet worden daarvoor de volgende gegevens gebruikt:

 • Schrappingsstatus: mensen die hun wettig verblijf verliezen, worden geschrapt in het Rijksregister
 • Nationaliteit: bepaalde nationaliteiten geven automatisch toegang tot wettig verblijf (EU-leden + Schengenlanden)
 • Register: het type register (wachtregister, vreemdelingenregister, bevolkingsregister, BIS-register)
 • Leeftijd: min 18-jarigen vallen niet onder de maatregel

DAVINCI kan op basis van deze gegevens in sommige gevallen met zekerheid weten dat iemand wettig in het land verblijft. Voor cursisten waarvoor DAVINCI niet automatisch het wettig verblijf kan afleiden, moet het centrum zelf nog de nodige stavingstukken verzamelen en bewaren in het cursistendossier (op papier of digitaal).

De belangrijkste categorieën van cursisten waarvoor het wettig verblijf nog aangetoond zal moeten worden, zijn:

 • Kort verblijvenden (= verblijf van minder dan 3 maanden)
 • BIS-nummers omdat de informatie niet noodzakelijk gecontroleerd is door ambtenaar
 • Het bezit van een Bijlage 35-document

De centrumsoftware kan deze informatie op 2 manieren doorkrijgen:

 • Via de Raadpleeg Uniek Persoon: de chronologie van het wettig verblijf wordt meegegeven
 • Bij Registreer/Wijzig/Raadpleeg Plaatsing (status ingeschreven): de verblijfsstatus wordt meegegeven in het antwoord van DAVINCI

Via de Raadpleeg Uniek Persoon

De chronologie van het wettig verblijf wordt meegegeven.

Aanvangsdatum Wettig verblijf
(leeg) Aan te tonen door centrum
28/2/2014 Voldaan
30/5/2015 Aan te tonen door centrum

 

Bij Registreer/Wijzig/Raadpleeg Plaatsing (status ingeschreven)

De verblijfsstatus wordt meegegeven in het antwoord van DAVINCI. Dus bij elke plaatsing in de status ingeschreven wordt op basis van de inschrijvingsdatum aangegeven welke de verblijfsstatus is.

Voor het voorbeeld uit de tabel wordt dit dan:

 • Plaatsing: inschrijvingsdatum 1/9/2016
 • Verblijfstatus: Aan te tonen door centrum

De informatie over het wettig verblijf die wordt verkregen via DAVINCI wordt door de verificatie in rekening gebracht vanaf de release (op 27/10/2016). Inschrijvingen die dateren van voor deze datum dienen dus op de gangbare manier gestaafd te worden.

Naar boven

Aanpassingen aan de automatische verificatie van participatie

Het systeem van autoverificatie, dat we begin 2016 introduceerden, hebben we deze zomer geëvalueerd. Het systeem blijft dit schooljaar in grote lijnen identiek aan de werking die we vorig schooljaar introduceerden, maar we voeren toch een drietal optimalisaties door, die vooral sommige randgevallen beter moeten behandelen.

 • Eventuele afwezigheden van een cursist vóór zijn inschrijvingsdatum worden niet langer in rekening gebracht bij de berekening van de aanwezigheidsgraad.
 • Soms zijn er lessen die vóór of op het fotomoment vallen, maar waarvan de participaties op of na het fotomoment worden geregistreerd. Om deze participaties toch mee te kunnen nemen, zal de automatische verificatie voortaan lopen op het fotomoment + vijf dagen. Tijdig registreren blijft de boodschap, ook al heb je nu iets meer tijd.
 • Ingeschreven plaatsingen waarvoor er geen enkele participatie werd geregistreerd worden nu automatisch op niet-financierbaar geplaatst.

Naast deze optimalisaties worden er ook enkele bijkomende financieringsbronnen toegevoegd aan de voorwaarden voor de ingerichte modulevarianten om automatisch geverifieerd te worden. Samen met de reeds gebruikte financieringsbronnen, ziet het lijstje er dan als volgt uit:

 • Decretale financiering
 • Gemengde financiering
 • Projectfinanciering Middelen NT2 Asielcrisis
 • Projectfinanciering Verlenging Traject Inburgeraars

Naar boven