SysAid: alle hens aan dek om je te helpen

 

Inleiding

Om de centrumadministraties beter bij te staan heeft de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs zijn helpdesk geherstructureerd. Centraal staat het verstrekken van een correct en duidelijk antwoord binnen een redelijke termijn. Verzoeken en antwoorden zullen via 1 kanaal passeren: het systeem SysAid.

Naar boven

Hoe werken met SysAid

Wat moet je doen als je door de directie aangeduid bent om met SysAid te werken en je een vraag of verzoek hebt over de nieuwe vorm van registreren in DAVINCI?

Vooreerst ga je op de pagina's Vragen en antwoorden DAVINCI en Cursus- en cursistenregistratie na of je vraag al niet een antwoord gekregen heeft. Staat je vraag niet op de pagina's of bevredigt het antwoord je niet, dan ga je naar SysAid en logt daar in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs je bezorgd heeft.

 

Inlogscherm SysAid

 

Startscherm SysAid

Na inloggen kom je op het volgende scherm:

 

SysAid - scherm na inloggen

 

Wachtwoord wijzigen

Als je een nieuw wachtwoord wil ingeven dan ga je naar ‘Uw instellingen wijzigen’

 

SysAid - scherm nieuw wachtwoord ingeven

 

Bij ‘Wachtwoord’ vul je een nieuw wachtwoord in en bevestig je via ‘Wachtwoord bevestigen’ en ‘Indienen’.

 

Categoriën voor een serviceverzoek

Als je een verzoek hebt, dan kan je dit indienen via ‘Een serviceverzoek indienen’. Hiertoe gebruik je volgende categorieën:

Technische verzoeken

Systeem fouten ETIO (= testomgeving)

Systeemfouten productieomgeving

Vragen over ontwikkeling

Certificaten

Inhoudelijke vragen   

Aanmelding/plaatsweigering

Ingerichte modulevariant

Ingerichte opleidingsvariant

Les

Participatie

Plaatsing

Stage

Persoon

Centrum- en opleidingsgegevens 

Bevoegdheid

Centrum

Lesplaats

Opleidingsaanbod

Mainframe (Edison)  

Zending cursus

Zending cursist

Zending studiebewijzen

Zending middelen

 

De precieze betekenis van sommige termen vindt u terug op de pagina Cursus- en cursistenregistratie.

De technische verzoeken zullen voornamelijk gebruikt worden door de softwareontwikkelaars.

Hoe juister je jouw vraag kunt categoriseren, hoe sneller wij ze kunnen toewijzen aan de juiste medewerker. Zorg daarbij ook voor een juiste titel die goed het verzoek samenvat.

 

Bestanden koppelen aan een verzoek

Het is mogelijk om een bestand aan het verzoek te koppelen zodat je de formulering van je vraag tot de kern kan beperken.

 

Sysaid: scherm serviceverzoek indienen

 

Antwoord op je verzoek

Van zodra dit serviceverzoek verstuurd is, geeft het systeem het nummer van je verzoek terug.

 

SysAid: scherm nummer verzoek

Daarbij ontvang je van ons ook een e-mail via je normale e-mailprogramma met het nummer van je serviceverzoek. Wanneer je verzoek toegewezen is aan een medewerker van de helpdesk dan krijg je opnieuw een mail via je normale e-mailprogramma met de naam van de medewerker die je verzoek behandelt. Bij elke mogelijke doorverwijzing naar een andere medewerker krijg je via mail een update. Tenslotte krijg je het antwoord op je verzoek. Al deze correspondentie is ook terug te vinden bij het nummer van je serviceverzoek in SysAid. De afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs streeft er naar om je zo snel mogelijk het juiste antwoord te verstrekken.

Wij vragen je om niet te antwoorden via je e-mailprogramma maar wel het antwoord op te zoeken in SysAid (‘Uw servicegeschiedenis bekijken’) en daar je reactie te geven via het invoegen van een opmerking in het serviceverzoek.

 

SysAid: scherm opzoeken antwoord in SysAid

Als het geen opmerking betreft over het gestelde verzoek, dan moet je een nieuw verzoek doen zodat er een nieuw ticket kan geregistreerd worden en een eventuele nieuwe medewerker kan aangeduid worden voor het opvolgen van het verzoek.

 

Vragen en verzoeken enkel stellen via SysAid

Vragen of verzoeken die toch nog zouden gesteld worden via zendingen.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be of via davinci@vlaanderen.be krijgen een standaardantwoord:

Gelieve je vraag te stellen via SysAid.

Dit is nodig om onze diensten beter te kunnen monitoren en bijsturen zodat we je beter van dienst  kunnen zijn.

Naar boven

 

Opvolgen van je gestelde verzoeken

Je kan via de SysAid-functie ‘Uw servicegeschiedenis bekijken’ eenvoudig opvolgen welke serviceverzoeken betreffende cursussen, cursisten en centrumgegevens je deed aan de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs.

 

SysAid: scherm opvolgen gestelde verzoeken

Je kan je verzoeken ook exporteren via Excel of er een pdf afdruk van maken.

 

SysAid: scherm verzoeken afdrukken

Met de implementatie van SysAid hoopt de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs haar dienstverlening nog te optimaliseren.

Naar boven

Nog geen toegang tot SysAid?

Vraag toegang via davinci@vlaanderen.be.

Naar boven

Extra informatie