Vragen en antwoorden DAVINCI

De werking van DAVINCI

Vind een antwoord op je vragen:  zenden van cursistengegevens, registratietermijnen, bezorgen van informatie aan de HvN, vrijstellingen, wachtlijsten, …

Registreren van cursussen in DAVINCI

Vind een antwoord op je vragen: registreren van opleidingen, afgelasten van cursussen, wijzigen van cursusgegevens, …

Registreren van lessen in DAVINCI

Vind een antwoord op je vragen: wijzigen van lesdata, lessen registreren in een vakantieperiode, wijzigen van lesplaatsen, registreren van evaluatiemomenten, …

Identificeren van een cursist in DAVINCI

Vind een antwoord op je vragen: vragen m.b.t. rijksregister- en BISnummers, wettig verblijf, …

Registreren van een aanmelding in DAVINCI

Vind een antwoord op je vragen: waarvoor dient een aanmelding, aanmeldingen via de Huizen van het Nederlands, aanmeldingen voor andere centra, …

Registreren van plaatsingen en inschrijvingen in DAVINCI

Vind een antwoord op je vragen: vanaf wanneer cursisten inschrijven, informatie over tariefsuggestiedienst en RaadpleegLED-dienst, …

Registreren van participaties in DAVINCI

Vind een antwoord op je vragen: registreren van participaties in een gebundelde module, wijzigen van participaties, participaties registreren voor de toekomst, …

Capaciteit van een cursus in DAVINCI

Vind een antwoord op je vragen: invullen van de maximumcapaciteit, meer cursisten inschrijven, aanpassen maximumcapaciteit, …

Foutboodschappen in DAVINCI

Vind een antwoord op je vragen m.b.t. de foutboodschappen in DAVINCI.

Registreren van stages in DAVINCI

Vind een antwoord op je vragen: hoe stages zenden, stage-uren beschouwen als contactlestijden, …

Verificatie en DAVINCI

Vind een antwoord op je vragen: wat betekent een verificatiestatus, zijn papieren aanwezigheidslijsten nog nodig, …

Financiering en DAVINCI

Vind een antwoord op je vragen: inschrijvingsgeld wijzigen, overschrijden van het plafond, verminderd inschrijvingsgeld registreren, …