Premie bij 1ste diploma secundair onderwijs

Wat is het?

Een cursist die in het volwassenenonderwijs voor het eerst een diploma secundair onderwijs haalt, kan een premie krijgen.

Het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs betaalt het inschrijvingsgeld terug, rekening houdend met een eventuele vermindering van het inschrijvingsgeld die de cursist gekregen heeft.
Meer info over het fonds inschrijvingsgelden vind je in de omzendbrief erkenning en subsidiëring of financiering van CVO’s en CBE’s.

Wat moet ik doen?

Je bezorgt de cursist het formulier Aanvraag van een premie voor de inschrijving in een centrum voor volwassenenonderwijs.

De cursist voegt bij zijn aanvraag een kopie van het diploma dat hij verwierf, en als hij vóór maart 2013 al modules volgde, de inschrijvingsfiches die hij ontving.