Studiebewijzen uitreiken

Wat is het?

De soorten studiebewijzen vind je in de omzendbrief centrumorganisatie.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Reik studiebewijzen uit vóór het einde van de  2de maand na het afsluiten van de evaluatie

Beëindigt een cursist met vrucht een opleiding in jouw centrum? Met andere woorden: rondt hij de laatste module succesvol af?

Dan moet je een van rechtswege erkend studiebewijs uitreiken. Doe dat ten laatste aan het einde van de 2de maand na het afsluiten van de evaluatie.

Meer informatie vind je in de omzendbrief centrumorganisatie: studiebekrachtiging.

Gebruik de officiële opleidingsbenaming op een studiebewijs

Het is erg belangrijk dat je de officiële opleidingsbenaming op het studiebewijs vermeldt. Een foutieve opleidingsbenaming op een studiebewijs kan nare gevolgen hebben voor een cursist.

Vind de officiële benamingen in de bijlagen bij de omzendbrief centrumorganisatie  centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie.

Vermeld het totale aantal lestijden op het diploma secundair onderwijs

Vermeld op het diploma secundair onderwijs altijd het totale aantal lestijden:

 • Het totale aantal lestijden van de betreffende opleiding als het gaat om een van de volgende opleidingen van het studiegebied algemene vorming:

  • Economie-Moderne Talen
  • Economie-Wiskunde
  • Humane Wetenschappen aso 3
  • Moderne Talen-Wetenschappen
  • Moderne talen-Wiskunde
  • Wetenschappen-Wiskunde
 • Het totale aantal lestijden van de 2 opleidingen samen als het gaat om een combinatie van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming met het certificaat van een diplomagerichte opleiding.

Vermeld ook de benaming van de beroepsgerichte opleiding, behalve als het gaat om een aso-opleiding.

Naar boven

Verloren studiebewijzen

Studiebewijzen uitgereikt vanaf 1 september 1999

 • Stel zelf een attest op en bezorg dat rechtstreeks aan de cursist.
 • Gebruik het modelattest als voorbeeld.
  [Modelattest (pdf, 1 p.)]

Studiebewijzen uitgereikt vóór 1 september 1999

 • Stel een vervangend attest op en leg dat samen met het proces-verbaal van de examens voor aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
 • Bezorg de cursist het attest nadat het ministerie het voor gezien getekend terugbezorgt.

Naar boven