Financiering volwassenenonderwijs

Algemene principes van de omkadering en de werkingsmiddelen van je centrum. Vind de financieringsrapporten en de toegekende omkadering en werkingsmiddelen.

Je kan in beperkte mate leraarsuren, vte en punten overdragen naar een volgend schooljaar of een ander centrum.

Over de controle op de aanwending van de omkadering van je centrum voor volwassenenonderwijs of basiseducatie door het ministerie van Onderwijs.