Instellingsbeheer volwassenenonderwijs

De overheid waakt erover dat de middelen van het volwassenenonderwijs correct worden toegekend en aangewend door de centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie. Daarvoor beschikt de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) over een aantal medewerkers die de monitoring uitvoeren. Voorheen noemden we deze medewerkers verificateurs, vanaf 2019-2020 zijn het instellingsbeheerders.

Van afsprakenkader naar registratierichtlijnen

Bij de start van het schooljaar 2019-2020 is er, naar aanleiding van het ingaan van de nieuwe financieringsregels, heel wat veranderd voor de instellingen. Ook de werkwijze van de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs van AHOVOKS verandert. Vanaf dit schooljaar vind je geen afsprakenkader voor verificatie meer terug op onze website. In plaats daarvan vind je hier  Richtlijnen voor de registratie van het aanbod en de cursistengegevens in het volwassenenonderwijs en de basiseducatie (docx, 36 p.). In de richtlijnen vind je informatie over de nieuwe monitoring en controle die de verificatie vervangt. Meer uitleg over de principes en veranderingen vind je in het tweede deel van  het document.

Richtlijnen digitaal inschrijven

Je kan cursisten digitaal inschrijven. Tijdens de coronapandemie versoepelen tijdelijk de richtlijnen rond digitaal inschrijven zodat verplaatsingen van cursisten naar het centrum maximaal vermeden kunnen worden. 
Lees de richtlijnen voor digitaal inschrijven (docx, 4p.).

Instellingsbeheerder per centrum

Vind de instellingsbeheerder voor jouw centrum (xls, 1 blad).