Regelgeving nieuwe financieringssysteem voor het volwassenenonderwijs

Decreet

Op 7 maart 2018 nam de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het decreet aan. De tekst van het aangenomen decreet vind je op de website van het Vlaams Parlement.

Op 16 maart 2018 ging de Vlaamse Regering over tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet tot wijziging van de rechtspositie van het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs en tot wijziging van het financieringsluik van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Je vindt de gewijzigde artikelen, verwerkt in het decreet volwassenenonderwijs, in de Vlaamse Codex. Voor elk artikel kan je zowel de huidige, historische als toekomstige versie bekijken.

Lees de memorie van toelichting bij het decreet.  

Uitvoeringsbesluiten

De uitvoeringsbesluiten bij het nieuwe financieringssysteem zijn goedgekeurd. Je vindt de gewijzigde artikelen, verwerkt in onderstaande besluiten, in de Vlaamse Codex. Voor elk artikel kan je zowel de huidige, historische als toekomstige versie bekijken.