Disclaimer

Verantwoordelijkheid

Onderwijs.vlaanderen.be is een realisatie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Met de site wil het ministerie een eenvoudige en snelle toegang bieden tot zijn online informatie en dienstverlening.

De webredactie bewerkt de teksten voor publicatie.
Contact: webredactie.onderwijs@vlaanderen.be

Op de site staan ook links naar andere websites van het ministerie, en naar sites van andere organisaties. Voor de inhoud van die sites zijn die andere entiteiten en organisaties verantwoordelijk.

.

Naar boven

Algemeen karakter van de informatie

De informatie die het ministerie op deze website aanbiedt, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Voor specifiek advies doe je beter een beroep op de daartoe bevoegde deskundigen. De informatiedienst 1700 kan je helpen om de bevoegde dienst of persoon te vinden binnen het ministerie of de overheid.

Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites biedt het ministerie je enkel ter informatie aan. Het ministerie beheert die andere websites niet en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit of volledigheid ervan.

Aan de informatie op deze website kan je geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.

Stel je onjuistheden vast in de informatie op de website, dan stelt de redactie het op prijs dat je die meldt. Op veel pagina’s vind je onderaan contactinformatie voor inhoudelijke vragen of opmerkingen. Zo niet, kan je mailen naar webredactie.onderwijs@vlaanderen.be

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van de informatie op deze website, of van de externe websites waar deze site naar verwijst.

Tot slot kan het ministerie niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie door technische fouten of onderbrekingen.

Naar boven

Intellectuele eigendom

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat je de bron (Onderwijs.vlaanderen.be + link naar de specifieke webpagina) vermeldt, volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Je mag het logo van de Vlaamse overheid niet kopiëren en gebruiken in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Vlaamse overheid zelf (contact: Vlaanderen.be).

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Naar boven

Bescherming van persoonsgegevens

Meer over persoonsgegevens verzamelen, cookies en logbestanden: Privacyverklaring.

Naar boven