Domein dans

 • 1ste graad
  • 1ste graad dans
 • 2de graad
  • 2de graad dans
 • 3de graad
  • Hedendaagse dans
  • Jazzdans
  • Klassieke dans
  • Urban
  • Werelddans
 • 4e graad
  • Choreografie
  • Creërend danser, hedendaagse dans
  • Creërend danser, jazzdans
  • Creërend danser, klassieke dans
  • Creërend danser, urban
  • Creërend danser, werelddans
  • Vertolkend danser, hedendaagse dans
  • Vertolkend danser, jazzdans
  • Vertolkend danser, klassieke dans
  • Vertolkend danser, urban
  • Vertolkend danser, werelddans
 • Specialisatie
  • Specialisatie choreografie
  • Specialisatie hedendaagse dans
  • Specialisatie jazzdans
  • Specialisatie klassieke dans
  • Specialisatie urban
  • Specialisatie werelddans
 • Kortlopende opleidingen
  • Danscultuur
  • Recensent dans

Klik in de linker kolom op de graad en studierichting of optie van je keuze, en ontdek de toelatingsvoorwaarden, einddoelen en vakken.

1e graad dans

Dans of domeinoverschrijdende initiatie?

Je kan de 1ste graad binnen het domein dans aanbieden. Je kan ook kiezen voor de domeinoverschrijdende initiatieopleiding. In beide gevallen gelden dezelfde toelatingsvoorwaarden, studieomvang en basiscompetenties.

Toelatingsvoorwaarden

Leerlingen kunnen aan de 1ste graad beginnen vanaf 6 jaar, of vanaf 5 jaar als ze al ingeschreven zijn in het lager onderwijs of huisonderwijs volgen.

Studieomvang

De 1ste graad bestaat uit minstens 2 lestijden, te spreiden over 2 leerjaren.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 1ste graad deeltijds kunstonderwijs (Vlaanderen.be).

Oude structuur

De optie dans van de 1ste graad dans komt overeen met de eerste 2 leerjaren lagere graad dans in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Onderwijsbevoegdheid

De 1ste graad dans bevindt zich in cluster 1 van het domein dans

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vak

In de 1ste graad dans organiseer je het vak dansinitiatie.

 

2e graad dans

Toelatingsvoorwaarden

Leerlingen kunnen aan de 2de graad beginnen vanaf 8 jaar of jonger als ze basiscompetenties van de 1ste graad verworven hebben.

Studieomvang

De 2e graad heeft een globale studieomvang van minstens 8 lestijden te spreiden over een traject van 2 of 4 leerjaren.

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt

Je mag beide trajecten naast elkaar inrichten, of je kan voor 1 traject kiezen.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 2e graad dans (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De optie dans van de 2de graad dans bevindt zich in cluster 1 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 2e graad dans komt overeen met het 2e tot 6e leerjaar lagere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vak

In de 2e graad dans organiseer je het vak danslab.

3e graad dans, optie hedendaagse dans

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 2e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 3e graad bestaat uit minstens 7,5 lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3e graad dans (Vlaanderen.be)

Onderwijsbevoegdheid

De optie hedendaagse dans bevindt zich in de cluster 3 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad dans komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vak

In de derde graad hedendaagse dans organiseer je het vak danslab hedendaagse dans en besteedt daaraan 7,5 lestijden.

 • Je kan elk vak uit een andere optie van de 3de graad dans als optioneel vak toevoegen.
 • Je kan ook het vak musical/muziektheater-dans als optioneel vak toevoegen.

3e graad dans, optie jazzdans

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 2e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 3e graad bestaat uit minstens 7,5 lestijden, te spreiden over  3 leerjaren.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3e graad dans (Vlaanderen.be)

Onderwijsbevoegdheid

De optie jazzdans bevindt zich in de cluster 4 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad dans komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vak

In de derde graad jazzdans organiseer je het vak danslab jazzdans en besteedt daaraan 7,5 lestijden.

 • Je kan elk vak uit een andere optie van de 3de graad dans als optioneel vak toevoegen.
 • je kan ook het vak musical/muziektheater-dans als optioneel vak toevoegen.

3e graad dans, optie klassieke dans

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 2e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 3e graad bestaat uit minstens 7,5 lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3e graad dans (Vlaanderen.be)

Onderwijsbevoegdheid

De optie klassieke dans bevindt zich in de cluster 2 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad dans komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vak

In de derde graad jazzdans organiseer je het vak danslab klassieke dans.

 • Je kan elk vak uit een andere optie van de 3de graad dans als optioneel vak toevoegen.
 • Je kan ook het vak musical/muziektheater-dans als optioneel vak toevoegen.

3e graad dans, optie urban

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 2e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 3e graad bestaat uit minstens 7,5 lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3e graad dans (Vlaanderen.be)

Onderwijsbevoegdheid

De optie urban bevindt zich in de cluster 5 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad dans komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vak

In de derde graad urban organiseer je het vak danslab urban, en besteedt daaraan 7,5 lestijden.

 • Je kan elk vak uit een andere optie van de 3de graad dans als optioneel vak toevoegen.
 • Je kan ook het vak musical/muziektheater-dans als optioneel vak toevoegen.

3e graad dans, optie werelddans

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 2e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 3e graad bestaat uit minstens 7,5 lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3e graad dans (Vlaanderen.be)

Onderwijsbevoegdheid

De optie werelddans bevindt zich in de cluster 6 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad dans komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vak

In de derde graad werelddans organiseer je een van de volgende vakken, en besteedt daaraan 7,5 lestijden:

 • Danslab Spaanse dans
 • Danslab Volksdans
 • Danslab Irish/soft shoe
 • Danslab karakterdans
 • Danslab tapdans
 • Je kan elk vak uit een andere optie van de 3de graad dans als optioneel vak toevoegen.
 • je kan ook het vak musical/muziektheater-dans als optioneel vak toevoegen.

4e graad dans, studierichting Choreograaf, optie choreografie

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4e graad bestaat uit minstens 9 lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie choreografie bevindt zich in cluster 7 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad dans komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Danscompositie en -improvisatie
 • Scenografie
 • je kan elk vak uit een andere optie van de 4de graad dans als optioneel vak toevoegen.
 • Leerlingen kunnen ook het vak musical/muziektheater-dans als optioneel vak toevoegen.

4e graad dans, studierichting Creërend Danser, optie hedendaagse dans

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4e graad bestaat uit minstens 9 lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie hedendaagse dans bevindt zich in cluster 3 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad dans komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie klassieke dans besteed je 9 lestijden aan het vak danslab hedendaagse dans.

 • Je kan elk vak uit een andere optie van de 4de graad dans toevoegen.
 • je kan ook het vak musical/muziektheater-dans toevoegen.

4e graad dans, studierichting Creërend Danser, optie jazzdans

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4e graad bestaat uit minstens 9 lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie jazzdans bevindt zich in cluster 4 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad dans komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie jazzdans besteed je 9 lestijden aan het vak danslab jazzdans.

 • Je kan elk vak uit een andere optie van de 4de graad dans als optioneel vak toevoegen.

 • Je kan ook het vak musical/muziektheater-dans als optioneel vak toevoegen

4e graad dans, studierichting Creërend Danser, optie Klassieke dans

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4e graad bestaat uit minstens 9 lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie klassieke dans bevindt zich in cluster 2 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad dans komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie klassieke dans besteed je 9 lestijden aan het vak danslab klassieke dans.

 • Je kan elk vak uit een andere optie van de 4de graad dans als optioneel vak toevoegen.

 • Je kan ook het vak musical/muziektheater-dans als optioneel vak toevoegen

4e graad dans, studierichting Creërend Danser, optie urban

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4e graad bestaat uit minstens 9 lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie urban bevindt zich in cluster 5 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad dans komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie urban besteed je 9 lestijden aan het vak danslab urban.

 • Je kan elk vak uit een andere optie van de 4de graad dans toevoegen.

 • Je kan ook het vak musical/muziektheater-dans toevoegen.

4e graad dans, studierichting Creërend Danser, optie werelddans

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4e graad bestaat uit minstens 9 lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie werelddans bevindt zich in cluster 6 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad dans komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht kies je 1 van de volgende vakken en besteedt daaraan 9 lestijden:

 • Danslab Spaanse dans
 • Danslab volksdans
 • Danslab Irish/soft shoe
 • Danslab karakterdans
 • Danslab tapdans
   
 • Je kan elk vak uit een andere optie van de 4de graad dans toevoegen.

 • Je kan ook het vak musical/muziektheater-dans toevoegen.

4e graad dans, studierichting Vertolkend Danser, optie hedendaagse dans

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4e graad bestaat uit minstens 9 lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie hedendaagse dans bevindt zich in cluster 3 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad dans komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie hedendaagse dans besteed je 9 lestijden aan het vak danslab hedendaagse dans.

 

 • Je kan elk vak uit een andere optie van de 4de graad dans als optioneel vak toevoegen.

 • Je kan ook het vak musical/muziektheater-dans als optioneel vak toevoegen.

4e graad dans, studierichting Vertolkend Danser, optie jazzdans

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4e graad bestaat uit minstens 9 lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie jazzdans bevindt zich in cluster 4 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad dans komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie jazzdans besteed je 9 lestijden aan het vak danslab jazzdans.

 • Je kan elk vak uit een andere optie van de 4de graad dans als optioneel vak toevoegen.

 • Je kan ook het vak musical/muziektheater-dans als optioneel vak toevoegen.

4e graad dans, studierichting Vertolkend Danser, optie klassieke dans

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4e graad bestaat uit minstens 9 lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie klassieke dans bevindt zich in cluster 2 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad dans komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie klassieke dans besteed je 9 lestijden aan het vak danslab klassieke dans.

 • Je kan elk vak uit een andere optie van de 4de graad dans als als optioneel vak volgen.

 • Je kan ook het vak musical/muziektheater-dans als optioneel vak toevoegen.

4e graad dans, studierichting Vertolkend Danser, optie urban

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4e graad bestaat uit minstens 9 lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie urban bevindt zich in cluster 5 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad dans komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie urban besteed je 9 lestijden aan het vak danslab urban.

 • Je kan elk vak uit een andere optie van de 4de graad dans als optioneel vak toevoegen.

 • Je kan ook het vak musical/muziektheater-dans als optioneel vak toevoegen.

4e graad dans, studierichting Vertolkend Danser, optie werelddans

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4e graad bestaat uit minstens 9 lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie werelddans bevindt zich in cluster 6 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad dans komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht kies je 1 van de volgende vakken en ebsteedt daaraan 9 lestijden:

 • Danslab Spaanse dans
 • Danslab volksdans
 • Danslab Irish/soft shoe
 • Danslab karakterdans
 • Danslab tapdans

 

 • Je kan elk vak uit een andere optie van de 4de graad dans als optioneel vak toevoegen.

 • Je kan ook het vak musical/muziektheater-dans als optioneel vak toevoegen.

Specialisatie dans, optie choreografie

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 4 lestijden te spreiden over 2 leerjaren.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein dans.

Onderwijsbevoegdheid

De optie choreografie bevindt zich in cluster 7 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Danscompositie en -improvisatie
 • Scenografie

Specialisatie dans, optie hedendaagse dans

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 2 leerjaren van telkens 2 lestijden.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein dans.

Onderwijsbevoegdheid

De optie hedendaagse dans bevindt zich in cluster 3 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vak

In de optie hedendaagse dans organiseer je het vak danslab hedendaagse dans.

Specialisatie dans, optie jazzdans

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 2 leerjaren van telkens 2 lestijden.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein dans.

Onderwijsbevoegdheid

De optie jazzdans bevindt zich in cluster 4 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vak

In de optie jazzdans organiseer je het vak danslab jazzdans.

Specialisatie dans, optie klassieke dans

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 2 leerjaren van telkens 2 lestijden.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein dans.

Onderwijsbevoegdheid

De optie klassieke dans bevindt zich in cluster 2 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vak

In de optie klassieke dans organiseer je het vak danslab klassieke dans.

Specialisatie dans, optie urban

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 2 leerjaren van telkens 2 lestijden.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein dans.

Onderwijsbevoegdheid

De optie urban bevindt zich in cluster 5 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vak

In de optie urban organiseer je het vak danslab urban.

Specialisatie dans, optie werelddans

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 2 leerjaren van telkens 2 lestijden.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein dans.

Onderwijsbevoegdheid

De optie werelddans bevindt zich in cluster 6 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Danslab Spaanse dans
 • Danslab volksdans
 • Danslab Irish/soft shoe
 • Danslab karakterdans
 • Danslab tapdans

Kortlopende studierichting Danscultuur, optie danscultuur

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Danscultuur.

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 3 leerjaren van telkens 2 lestijden.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein dans.

Onderwijsbevoegdheid

De optie danscultuur bevindt zich in cluster 9 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Geschiedenis van de dans
 • Voorstellingsanalyse dans

Keuzevakken

Leerlingen kunnen bijkomend ook vakken uit andere domeinen volgen.

Uit domein beeldende en audiovisuele kunsten
 • Beeldende en audiovisuele cultuur
 • Beeldende en audiovisuele kritiek
 • Digitale beeldbewerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Initiatie tekenen
 • Kunst- en cultuurfilosofie
Uit domein woordkunst-drama
 • Literatuurgeschiedenis
 • Theatergeschiedenis
 • Theaterkritiek
Uit domein muziek
 • Muziekcultuur: klassiek
 • Muziekcultuur: oude muziek
 • Muziekcultuur: jazz-pop-rock
 • Muziekcultuur: folk- en wereldmuziek
 • Muziekcultuur: musical/muziektheater
 • Muziekcultuur: experimentele muziek
 • Muziekkritiek
 • Muziekgeschiedenis: klassiek
 • Muziekgeschiedenis: oude muziek
 • Muziekgeschiedenis: jazz-pop-rock
 • Muziekgeschiedenis: folk- en wereldmuziek
 • Muziekgeschiedenis: musical/muziektheater
 • Muziekgeschiedenis: experimentele muziek

Kortlopende studierichting Danscultuur, optie danskritiek

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Danscultuur.

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 3 leerjaren van telkens 2 lestijden.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein dans.

Onderwijsbevoegdheid

De optie danscultuur bevindt zich in cluster 9 van het domein dans.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Danskritiek
 • Voorstellingsanalyse dans

Keuzevakken

Leerlingen kunnen bijkomend ook vakken uit andere domeinen volgen.

Uit domein beeldende en audiovisuele kunsten
 • Beeldende en audiovisuele cultuur
 • Beeldende en audiovisuele kritiek
 • Digitale beeldbewerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Initiatie tekenen
 • Kunst- en cultuurfilosofie
Uit domein woordkunst-drama
 • Literatuurgeschiedenis
 • Theatergeschiedenis
 • Theaterkritiek
Uit domein muziek
 • Muziekcultuur: klassiek
 • Muziekcultuur: oude muziek
 • Muziekcultuur: jazz-pop-rock
 • Muziekcultuur: folk- en wereldmuziek
 • Muziekcultuur: musical/muziektheater
 • Muziekcultuur: experimentele muziek
 • Muziekkritiek
 • Muziekgeschiedenis: klassiek
 • Muziekgeschiedenis: oude muziek
 • Muziekgeschiedenis: jazz-pop-rock
 • Muziekgeschiedenis: folk- en wereldmuziek
 • Muziekgeschiedenis: musical/muziektheater
 • Muziekgeschiedenis: experimentele muziek