Draaiboek heropstart lessen: thema organiseren

 • Scholen moeten de kans krijgen om dit schooljaar nog alle leerlingen weer naar school te laten komen. Scholen bepalen echter zelf, binnen de aangepaste veiligheidsmaatregelen, welke uitbreiding voor hen haalbaar en doenbaar is, zowel qua leerjaren, timing als het aandeel onderwijstijd op school. Hierbij moet rekening gehouden worden met de beschikbaarheid van personeel en infrastructuur.
 • Het draaiboek is een dynamisch document. Aanpassingen aan dit draaiboek verneem je via Schooldirect en de socialemediakanalen Facebook en Twitter

Uitgangspunten

 • Zo efficiënt mogelijk een zo veilig mogelijke schoolomgeving aanbieden.
 • De onderwijstijd maximaliseren.

Naar boven

Maatregelen

De nodige vaccinaties en (para)medische hulpverstrekking moeten veilig blijven doorgaan.

Naar boven

Adviezen

 • Je organiseert nu beter geen schooluitstappen, sportdagen, enz. meer, zodat je meer onderwijstijd hebt om te focussen op je geselecteerde doelen.
 • Scholen kunnen er ook voor kiezen om facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen niet te laten doorgaan. Scholen kunnen hier enkel voor kiezen na overleg met de lokale personeelsvertegenwoordigers.
 • Je organiseert best in de mate van het mogelijke een mooie afsluiter van het schooljaar voor alle leerlingen en personeelsleden. Je respecteert daarbij uiteraard de veiligheidsmaatregelen.
 • Ga eventueel in overleg met andere partners, bijvoorbeeld je lokale overheid, om de nodige facilitaire voorzieningen uit te breiden en om je school zo veel mogelijk te ontzorgen (lesruimte, toegang tot de school …).

Naar boven

Ondersteunende vragen

 • Hebben we aandacht voor overgangsrituelen (bv. 100 dagen, of overgang lager – secundair onderwijs, einde secundair onderwijs) en kunnen we veilige alternatieven organiseren? Of kunnen we ze uitstellen naar bijvoorbeeld de laatste week van augustus?
 • Werken we elk uur met alle leerlingen?
 • Hoe ziet het lessenrooster eruit?
 • Hoe delen we de leerlingen in?
 • Hoe organiseren we oudercontacten vanop afstand?

Download de volledige checklist:

Naar boven


Extra informatie