Dreigingsniveau daalt van 3 naar 2

Op de nationale veiligheidsraad werd beslist om het dreigingsniveau in ons land te laten zakken van niveau 3 (ernstig) naar niveau 2 (gemiddeld).  Dat is natuurlijk goed nieuws. Toch blijven er ook bij een daling van het dreigingsniveau risico's bestaan, waarschuwt OCAD (het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse). Daarom vraagt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits aan scholen om waakzaam te blijven.  Alle scholen krijgen vanochtend hierover informatie.

Gisteren is beslist dat het dreigingsniveau in ons land zakt van niveau 3 naar niveau 2. In stations en op een aantal andere plaatsen wordt niveau 3 behouden. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits brengt de scholen hiervan vanochtend op de hoogte.

De minister vindt het positief dat het dreigingsniveau daalt, maar vraagt scholen wel de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen. Zo beperken scholen het best het aantal personen dat sleutels van de school bezit tot een strikt minimum. Ze vraagt ook alert te zijn voor personen die niet thuishoren op school en ervoor te zorgen dat niet iedereen tijdens de dag zomaar de school kan binnen- en buitenwandelen. Verder vestigt minister Crevits  de aandacht op het bestaan van onderstaande vormen van ondersteuning:

1. Noodplan

Een goed en actueel noodplan is belangrijk en bovendien wettelijk verplicht. Enkele tips:

Gebruik als sjabloon het Canvas Noodplanning, een geheel van actiekaarten die een hulp kunnen bieden bij het opstellen van een lokaal noodplan.

Betrek lokale hulp- en veiligheidsdiensten. Zo kan de gemeentelijke dienst noodplanning ervoor zorgen dat je noodplan afgestemd is op het gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP). De politie kan dan weer perimeters en verzamelzones voor evacuatie voorbereiden en advies geven rond het schuilen in de lokalen. Ze is ook het eerste aanspreekpunt bij extra waakzaamheidsmaatregelen, vragen en zorgen.

Vergeet niet om over je noodplan te communiceren binnen je school. Overloop met je personeelsleden in detail wat van iedereen wordt verwacht en laat hen feedback geven.

2. Samenwerking politie

Spijbelen, radicalisering of jeugdcriminaliteit … vormen een uitdaging als je wil inzetten op een verbindend schoolklimaat. In eerste instantie is het aangeraden daarrond een preventief beleid te voeren. Daarvoor kan je samenwerken met de politie. In de federale omzendbrief PLP41 wordt aan alle lokale politiezones gevraagd om 1 vast aanspreekpunt voor de scholen te voorzien en afspraken te maken met de scholen van haar grondgebied. In een omzendbrief voor onderwijs (NO/2013/03) lees je hoe je de samenwerking concreet kan vormgeven, wat je als school kan/mag/moet melden aan de politie en wat zij doet met die info.

Via een online databank vind je het aanspreekpunt voor jouw school binnen je eigen politiezone.  Het wachtwoord om deze databank te consulteren kreeg je op 11/1/2018 via Mijn Onderwijs. Neem alvast contact op om elkaar te leren kennen, verwachtingen af te toetsen en eventuele afspraken te maken.

3. Instanties die je verder helpen

Centraal aanspreekpunt

Heb je concrete bezorgdheden, vind je je lokale partners niet en/of wil je tips rond hoe je een preventief beleid kan installeren?  Er is een centraal aanspreekpunt binnen het Departement Onderwijs en Vorming. Mail naar deradicalisering.onderwijs@vlaanderen.be.

Handvaten

In het kader van radicalisering kunnen scholen en leraren een beroep doen op een aantal initiatieven in het document ‘Handvaten voor de preventie, aanpak en omgang met radicalisering binnen onderwijs’. Daarin staan contactgegevens en tips rond preventieve acties om jongeren weerbaar te maken tegen negatieve en/of extremistische invloeden en een positieve identiteitsontwikkeling te bevorderen. Daarnaast lees je ook wat te doen bij verontrustende signalen.

Netwerk islamexperten

Scholen, CLB’s en time-outbegeleiders kunnen een beroep doen op het netwerk van islamexperten. Dat biedt een gratis aanbod op maat. Ervaren islamexperten geven duiding rond Islam en de Islamitische waarden en normen, bv. via klasgesprekken. Ze coachen ook leraren om met meer zelfvertrouwen het gesprek met leerlingen en ouders aan te gaan. Verder praten ze ook individueel met leerlingen waar er concrete tekenen van radicalisering zijn.  Aanmeldingen voor het netwerk doe je ook via deradicalisering.onderwijs@vlaanderen.be.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het is positief dat het dreigingsniveau daalt, ook voor de scholen. Toch is voldoende waakzaamheid geboden. Onderwijs heeft ervoor gezorgd dat scholen beter geïnformeerd en voorbereid zijn als er dreiging is. Scholen hebben natuurlijk vooral een preventieve opdracht. Dagdagelijks nemen zij die taak ter harte en wij reiken hen handvaten aan om hen daarbij te helpen. We brengen de scholen vanochtend op de hoogte van de beslissing en vragen hen om ook om leraren en ouders hiervan op de hoogte te brengen. "

Naar boven