Duaal leren

In duaal leren combineer je leren in een onderneming met leren bij een aanbieder van duaal leren: een school voor voltijds secundair onderwijs, een centrum voor deeltijds onderwijs, een Syntra-campus of een school voor buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3 of 4.

Ontdek waar je nu al duale opleidingen kan volgen via Onderwijsaanbod > Secundair onderwijs.
(In schooljaren 2016-2017 tot en met 2018-2019 liep al het proefproject Schoolbank op de werkplek).

Pane Duaal Leerlingen
""

Bij duaal leren verwerf je vaardigheden in je school, centrum voor deeltijds onderwijs of Syntra-lesplaats én op de werkvloer. Hoe kan je deelnemen?

Pane Duaal Leraren
""

Je kan als trajectbegeleider of als leraar met duaal leren aan de slag. Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?

Pane Duaal  leren: Ondernemingen
""

Stel een werkleerplek ter beschikking en help leerlingenom vaardigheden te verwerven op de werkvloer.