Een hartstarter of AED in je onderwijsinstelling

Waarover gaat het?

Op of nabij de school kan iemand een hartstilstand krijgen. Een leerling, een ouder, een  leerkracht, een bezoeker, technisch personeel, …

Een hartstarter of AED in je school verhoogt de overlevingskansen van volwassenen en kinderen met een hartstilstand.

Je bent niet verplicht om een hartstarter in je school te hebben.

Wat moet je doen bij de aankoop van een hartstarter?

  • Kader de aankoop binnen de organisatie van eerste hulp binnen je school.
  • Vraag een advies aan je preventieadviseur, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het bevoegd comité.
  • Kies een hartstarter op basis van zijn eigenschappen.
  • Volg de aankoopprocedure.
  • Voorzie opleidingen.

Meer informatie over de aankoop van een hartstarter of AED, lees je in:Een hartstarter of Automatische Defibrillator (AED) in je onderwijsinstelling: een handleiding (pdf, 7 p.) (440 kB)