Een personeelslid uit het niet-hoger onderwijs tijdelijk tewerkstellen

Wat is het?

Wie in een ander onderwijsniveau werkt en tijdelijk een opdracht uit wil oefenen aan je hogeschool, kan dat doen via:

  • Verlof wegens opdracht
  • Verlof tijdelijk andere opdracht (TAO)
  • Afwezigheid voor verminderde prestaties (avp)

Wat moet ik doen?

Verlof wegens opdracht

Aanvraag

Het personeelslid dat in je hogeschool komt werken dient een verzoek in voor verlof wegens opdracht bij het schoolbestuur waarbij het aangesteld of geaffecteerd is, met vermelding van periode en volume.

Lees er meer over op de pagina voor onderwijspersoneel over verlof wegens opdracht.

Salaris

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten blijft het salaris van het personeelslid tijdens het verlof wegens opdracht betalen, en vordert de salariskosten terug van de hogeschool. Je vindt de details op de pagina verlof wegens opdracht: wat je organisatie moet weten.

Je hogeschool kan het personeelslid een bijkomende vergoeding geven, bovenop het salaris. Die bijkomende vergoeding is ten laste van de eigen middelen van de hogeschool.

Hoe melden?

Je hogeschool stuurt geen zending (EPD) voor een personeelslid dat via verlof wegens opdracht aan de hogeschool werkt.

Naar boven

Verlof tijdelijk andere opdracht (TAO)

Een verlof tijdelijk andere opdracht (TAO) naar een hogeschool wordt niet betaald in het onderwijsniveau waar het wordt genomen. De hogeschool betaalt de tijdelijke aanstelling. Het personeelslid wordt ook volledig beschouwd als een tijdelijk personeelslid, bijvoorbeeld voor ziekteverlof en bevallingsverlof. Er is geen terugvalpositie naar de benoemde opdracht in het andere onderwijsniveau, tenzij het verlofstelsel beëindigd wordt.

Wat het personeelslid moet weten, lees je op de pagina voor onderwijspersoneel over verlof tijdelijk andere opdracht.

Hoe melden?

Meld de tijdelijke aanstelling (meer info hierover op de pagina over tijdelijke aanstelling van je hogeschoolpersoneel). Je kan in veld 5 van de RL-12 de TAO-aanduiding melden. Dat is niet verplicht.

Voorbeeld

Een personeelslid neemt een verlof TAO in het secundair onderwijs voor 10/20. 
Het heeft een opdracht in de hogeschool voor 65% waarvan 50% uitoefening TAO en 15% gewone tijdelijke tewerkstelling.

1ste opdrachtlijn: 50% tijdelijk , TAO ‘J’
2de opdrachtlijn: 15% tijdelijk, TAO ‘blanco’

Meer informatie over de verschillende RL’s vind je in de technische handleiding over WebEdison: Edison - Schoolautomatiseerders - Download personeel.

Naar boven

Afwezigheid voor verminderde prestaties

Het personeelslid valt volledig onder het statuut van de hogeschool.

Wat het personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over afwezigheid voor verminderde prestaties

Naar boven