Een school, centrum of opleiding oprichten (programmatie)

Wat is onderwijsbevoegdheid? Hoe vraag je ze aan? Overzicht van de onderwijsbevoegdheden van alle CVO’s.

Modules van het gecombineerd onderwijs met minstens 25% afstandsonderwijs komen in aanmerking voor 120% financiering. Bovendien is er aanvullende financiering of subsidïering voor projecten.