Een school, centrum of opleiding oprichten (programmatie)

Scholen zijn verplicht om de officiële benamingen van studierichtingen en vakken te gebruiken in elke communicatie.

Wat is onderwijsbevoegdheid? Hoe vraag je ze aan? Overzicht van de onderwijsbevoegdheden van alle CVO’s.

Modules van het gecombineerd onderwijs met minstens 25% afstandsonderwijs komen in aanmerking voor 120% financiering. Bovendien is er aanvullende financiering of subsidïering voor projecten.