Eindejaarsactiviteiten in het hoger onderwijs kunnen on campus doorgaan

  • 9 juni 2021

Op dit moment zijn de meeste studenten en personeelsleden van de Vlaamse hogescholen en universiteiten nog niet gevaccineerd. Het hoger onderwijs blijft daarom waakzaam en voorzichtig. De huidige examens en de examens in 2de zittijd worden georganiseerd volgens de maatregelen die ook al golden in juni 2020 en januari 2021. 

Activiteiten zoals proclamaties, infodagen en publieke doctoraatsverdedigingen kunnen dit jaar on campus doorgaan, als de veiligheidsprotocollen die gelden binnen het hoger onderwijs, de evenementensector of de cultuursector nageleefd worden.

De universiteiten en hogescholen krijgen deze week zelftesten om personeelsleden die op de campus werken en nauw contact hebben met studenten of met elkaar, tweemaal per week preventief te testen.

Als de coronacijfers gunstig evolueren zullen er bij de opstart van het volgende academiejaar geen bijzondere coronamaatregelen nodig zijn. Als de vaccinatiecampagne vlot blijft lopen, zullen bijna alle personeelsleden en studenten voor de start van het academiejaar de kans gekregen hebben om zich te laten vaccineren.