Elektronische loopbaan overheid: Capelo

Veelgestelde vragen over je historische loopbaangegevens die het ministerie van Onderwijs aan de Federale Pensioendienst (FPD) bezorgt.

Wat zijn mijn historische loopbaangegevens?

De historische gegevens bevatten een overzicht van je loopbaan in het onderwijs en eventueel bij andere overheidsdiensten tot en met 31 december 2010.

Het betreft alleen diensten die recht geven op een pensioen ten laste van de FPD: het ambtenarenpensioen. Overheidsdiensten die tellen voor een pensioen in het stelsel van de werknemers, staan niet in het overzicht.

Naar boven

Moet ik het loopbaanoverzicht nakijken?

Het is inderdaad de bedoeling dat je het overzicht leest, en controleert of het volledig en correct is. Neem er even de tijd voor en besteed er de nodige aandacht aan.

De FPD zal je pensioen immers op basis van dat overzicht berekenen. Hoe sneller jij eventuele problemen signaleert, hoe beter.

Naar boven

Waarom ontbreken mijn prestaties vanaf 1 januari 2011?

Het loopbaanoverzicht bevat alleen je prestaties tot en met 31 december 2010.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) sturen je beroepsactiviteiten vanaf 1 januari 2011 elektronisch door via de nieuwe multifunctionele aangifte (DmfA: Déclaration multifonctionelle/ multifunctionele Aangifte).

De FPD beschikt dus ook over je beroepsgegevens van na 31 december 2010. Die gegevens zullen ook op My Pension verschijnen.

Naar boven

Waarom vind ik mijn beroepsactiviteiten in de private sector of als zelfstandige niet terug?

De FPD is verantwoordelijk voor de berekening van de ambtenarenpensioenen. In het loopbaanoverzicht vind je daarom alleen beroepsactiviteiten die in aanmerking komen voor de berekening van een ambtenarenpensioen. Beroepsactiviteiten in de private sector of als zelfstandige verschijnen niet in het overzicht.

Als je in een overheidsfunctie werkte waarin geen vaste benoeming mogelijk was, staan die prestaties ook niet in het loopbaanoverzicht. Ze worden immers als private beroepsactiviteiten beschouwd.

Naar boven

Waarom vind ik mijn diploma niet terug in het overzicht?

De FPD kent onder bepaalde voorwaarden een diplomabonificatie toe aan personeelsleden met een diploma uit het hoger of universitair onderwijs, dat werd behaald in volledig leerplan (dagonderwijs). Diploma’s uit het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs of het deeltijds kunstonderwijs geven daar geen recht op. In je loopbaanoverzicht zijn alleen de diploma’s vermeld die recht kunnen geven op zo’n diplomabonificatie.

Bewijzen van pedagogische bekwaamheid (BPB) worden ook niet afzonderlijk vermeld, maar alleen in relatie tot een basisdiploma.

Naar boven

Waarom vind ik tijdelijk andere opdrachten, reaffectaties of wedertewerkstellingen niet terug?

De FPD berekent je pensioen op basis van je vastbenoemde opdrachten. Daarom bezorgt het ministerie van Onderwijs geen gegevens over tijdelijke opdrachten, reaffectatie of wedertewerkstelling aan de FPD.

Alleen tijdelijk andere opdrachten in het hoger onderwijs of bij de inspectie vanaf 1 september 2009 staan wel vermeld in het overzicht.

Naar boven

Hoe herken ik de gegevens en codes in het overzicht?

De FPD heeft een aantal onderwijstermen vertaald in een ruimere terminologie die voor alle overheden geldt. Het is dus mogelijk dat je met bepaalde gegevens of codes in je overzicht niet vertrouwd bent.

Twee lijsten die gegevens in je FPD-overzicht vertalen naar onderwijsgegevens of -code:

Naar boven

Waar kan ik terecht met vragen of een aanpassing van mijn overzicht?

Voor meer informatie of met vragen kan je terecht bij de agentschappen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Heb je in een van volgende onderwijsniveaus of -sectoren gewerkt, neem dan contact op met AGODI:

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)

Werkte je in het hoger onderwijs of het volwassenenonderwijs, neem dan contact op met AHOVOKS:

Werkte je in verschillende onderwijsniveaus? Als je een vraag hebt over een ander onderwijsniveau dan dat waarin je nu actief bent, contacteer dan het agentschap voor dat onderwijsniveau.

Naar boven

 


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites