ESF-projectoproep transitietrajecten vroegtijdige schoolverlaters bso (deadline 30 juni 2020)

  • 12 mei 2020

Het Departement Onderwijs en Vorming lanceert een nieuwe ESF-projectoproep voor organisaties.

Uiterste indieningsdatum: 30 juni 2020.

Met een transitietraject ondersteun je leerlingen uit de 2de en 3de graad van het beroepssecundair onderwijs die schoolmoe zijn en die de school mogelijk vervroegd zullen verlaten. 

Je moedigt deze jongeren aan om hun onderwijskwalificatie succesvol af te ronden door hen perspectieven te bieden op de arbeidsmarkt of in een vervolgopleiding.

Voor expertorganisaties die: