Extra middelen Nederlands tweede taal (NT2)

Extra middelen Nederlands tweede taal naar aanleiding van de vluchtelingencrisis

Je centrum voor volwassenenonderwijs of basiseducatie kan extra middelen krijgen voor het NT2-aanbod naar aanleiding van de vluchtelingencrisis.

Registratie extra middelen Nederlands tweede taal

Hoe registreer je de extra middelen NT2 in het kader van de asielcrisis in DAVINCI en in het elektronisch personeelsdossier (EPD)?