Extra ondersteuning voor leerkrachten basisonderwijs, gelijk loon en meer lesvrijstelling voor directeurs


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 30 maart 2018


De Vlaamse regering voorziet voor het schooljaar 2018-2019, op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, in extra maatregelen ter ondersteuning van de leerkrachten in het basisonderwijs. Het gaat om 9 miljoen euro. Vanaf 1 september 2018 verminderen we de werkdruk voor directeurs die nog een lesopdracht hebben. Directeurs van een school met 100 leerlingen of meer worden volledig lesvrij gemaakt. De lesopdracht van directeurs van een school met minder dan 100 leerlingen wordt met 4u verminderd. Daarnaast worden de lonen van directeurs basisonderwijs gelijkgeschakeld. En er komen extra middelen voor de professionalisering van schoolleiders in het basis- en secundair onderwijs.

De groeiende diversiteit, de groeiende aandacht voor inclusie, maar ook de juridisering van de samenleving zorgen ervoor dat er vandaag veel verwacht wordt van ons onderwijs. Scholen staan elke dag opnieuw voor uitdagingen. Alle onderzoeken en ook de jaarlijkse verslagen van onze onderwijsinspectie wijzen naar het beleidsvoerend vermogen van de school als een belangrijke factor van goed onderwijs in Vlaanderen. Dit schoolleiderschap willen we versterken. Hiervoor nemen we volgende concrete maatregelen.

Ondersteuning van de leerkracht op de klasvloer in het basisonderwijs

Zo komt er extra ondersteuning van de leerkrachten en directies in het basisonderwijs. We verhogen de werkingsmiddelen met 9 miljoen euro die men gericht moet inzetten voor de leerkracht in de klas. Deze 9 miljoen euro wordt verdeeld volgens leerlingenaantallen op het niveau van de scholengemeenschap. Op die manier kan dit optimaal en beter gericht worden ingezet ter ondersteuning van de leerkracht in de klas. Met het lokaal overlegcomité worden afspraken gemaakt hoe de ondersteuning van de leerkracht in de klas ingevuld wordt.

Verlagen van de werkdruk van de directeurs basisonderwijs

De werkdruk van directeurs in het basisonderwijs is hoog. Sommige directeurs hebben naast hun functie als schoolleider ook nog een lesopdracht. De directeurs in het basisonderwijs in scholen van meer dan 180 leerlingen zijn al langer vrijgesteld van een lesopdracht. Maar directeurs van scholen waar minder dan 180 leerlingen schoollopen geven samen nog 2.434 uren per week les. Om de werkdruk van de directeurs te verminderen nemen we maatregelen. Directeurs van basisscholen vanaf 100 leerlingen worden volledig lesvrij gemaakt, voor directeurs van basisscholen met minder dan 100 leerlingen wordt de lesopdracht met 4u verminderd. Zo krijgt elke school waar meer dan 100 leerlingen schoollopen een voltijdse directie.

Gelijke verloning directeurs basisonderwijs

In het basisonderwijs in Vlaanderen zijn er op vandaag ruim 3.600 directeurs, maar niet elke directeur krijgt hetzelfde loon. We zorgen voor een gelijkschakeling van hun loon vanaf 1 september 2018. Want elke directeur verdient dezelfde waardering en erkenning. 2.452 directeurs krijgen daardoor een loonsverhoging. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met deze maatregelen zetten we concrete stappen voor de versterking van het basisonderwijs. We zorgen voor extra ondersteuning voor leerkrachten op de klasvloer in het basisonderwijs en verminderen de werkdruk van de directeurs. Er komt ook een gelijke verloning voor alle directeurs in het basisonderwijs. Dat zijn belangrijke stappen vooruit. Een directeur moet volop kunnen bezig zijn met het schoolleiderschap. Deze maatregelen zijn, samen met de al geïnvesteerde 10 miljoen euro extra werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs en de 950 euro extra per anderstalige kleuter concrete opstappen voor het plan basisonderwijs. Ook in de recent afgesloten CAO XI zitten al enkele concrete maatregelen voor het basisonderwijs voor een totaal van 39 miljoen euro. Alles samen geven we ons basisonderwijs op die manier voor 63 miljoen euro extra zuurstof.”

Naar boven